(Last Updated On: 8. juli 2019)

Strøbyhjemmet tømt for lejere

Så lykkedes det for Stevns Kommune at tømme Strøbyhjemmet for lejere. Nu er samtlige lejligheder ledige på Strøbyhjemmet.

Der er seks ledige lejligheder på Strøbyhjemmet på Rolighedsvej 37 plus en i nr. 7,11,13 og 27, i alt 10 ledige lejligheder, klar til at flytte ind i.

Der er flere ældre borgere, som har søgt om en ældrebolig, men som har fået den besked, at der er ingen ledige lejligheder er, eller at man ikke er syg nok.

Udover de seks ledige lejligheder på Strøbyhjemmet er der fælleslokaler på 1.sal plus en gymnastiksal i kælderen, som benyttes af rigtig mange ældre borgere i Stevns Kommune.

Nogle kommunalpolitikere mener, at det er en gammel slidt bygning, men manglende vedligeholdelse er grunden til det, men det kan der vel rettes op på?

Vil kommunen virkelig sælge Strøbyhjemmet? Eller arbejder de på at finde en løsning for bevarelse?

Karen-Margrethe Olsen
Rolighedsvej 15, 4671 Strøby

Svar til Maren-Margrethe Olsen

Vi har i kommunalbestyrelsen et stort ønske om at bevare de aktiviteter, der er i Strøbyhjemmet.

Aktiviteterne er til glæde for mange borgere, og hvis Strøbyhjemmet skal nedlægges, vil vi finde andre lokaler til aktiviteterne f.eks. i Strøby eller Strøby Egede.

Vi er i øjeblikket ved at kigge på alle kommunens bygninger for at få et samlet overblik over deres vedligeholdelsesstand samt hvad de anvendes til, herunder også Strøbyhjemmet. Strøbyhjemmet er fra 1950`erne og trænger til en renovering. Taget og vinduerne er udslidte og skal skiftes, så hvis vi skal beholde bygningen skal der investeres en del. Dertil kommer at boligerne er klassificeret som ældreboliger og det betyder at de ikke kan lejes ud til andre grupper.

Boligerne er ikke særligt attraktive som ældreboliger og der er i Stevns Kommune samlet set et overskud af ældreboliger. For at have mulighed for eventuelt at nedlægge Strøbyhjemmet har vi derfor gennem det sidste stykke tid ikke udbudt boligerne til udlejning

Venlig hilsen
Anette Mortensen
Borgmester
Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar