(Last Updated On: 24. oktober 2016)

Debat-735x415Debatindlæg til Socialdemokraterne på baggrund af Steen Nielsens indlæg i Stevnsbladet den 22. oktober “Skal Stevnshallen rives ned?”

Det er i mine øjne et absolut relevant spørgsmål.

Igennem nogen tid har der været skrevet og talt om mulighederne omkring Stevnshallen og med mange forskellige meninger. Sagen har også været på dagsordenen ved kommunalbestyrelsesmøderne – dog uden at det førte noget med sig, ud over at rød og blå blok var uenige.

Skal hallen rives ned? Eller skal kommunen, som beskrevet i Steen Nielsens indlæg, renovere den gamle hal og tilføje nye tilbygninger?

Det ligger naturligt i sagen, at det er et interessant emne for byens borgere, der dagligt benytter hallen, og det lyder jo som sød musik at få nogle nye flotte lokaler og haller til vores foreningsliv i kommunen.

S vil bygge en ny hal ved siden af nuværende Stevnshal, for efterfølgende at renovere den gamle. Argumentet fra Socialdemokraterne er, at kommunen ikke kan suspendere omkring et års halaktivitet, hvis Stevnshallen »kun« skal renoveres. Det giver god mening.

Var det en idé, at kommunen ventede, til hallen i Rødvig stod færdig. Hertil kunne man i en eventuel renoveringsperiode af Stevnshallen flytte nogle aktiviteter.

Endnu har jeg ikke rigtig fået øje på økonomien. Det er fint med visioner og ideer, men hvor skal pengene komme fra? Hvad vil det koste at holde nye haller i gang?

Jeg oplever, at man ofte taler om nye tiltag og taler om økonomien til eventuelle byggerier, men hvor er driftsøkonomien, den der skal holde hallerne i gang mange år fremover. Hvor skal den økonomi hentes, hos skolerne, de øvrige kommunale tilbud, borgerservice eller hos de ældre?

Jeg kunne godt tænke mig at få disse spørgsmål belyst, og det er kun ment med positive øjne, for som tidligere skrevet, vil vi alle gerne have gode faciliteter til det, der interesserer os.

Jeg er bare bekymret for, at vi sætter ting i gang, som kommunen ikke kan forsvare økonomisk på den lange bane.

Er der økonomi til at løfte en så markant merudgift?

Er der det, så har visioner og ideer virkelig god grobund. Det første fundament i et byggeri er i mine øjne altid ideen og økonomien, de to ting hænger uomtvisteligt sammen. Vi skal ikke bygge for derefter at måtte skære ned.

Ideen med at samle alt ting under et tag er også en tanke værd. Men hvad sker der med de bygninger, der efterlades? Står de hen, bliver de til spøgelseshuse? Bliver det tilfældet, står kommunen så ikke med endnu flere udgifter?

Jeg håber, at dette indlæg kan give en masse god og saglig debat om Stevnshallen og i øvrigt resten af vores dejlige kommune. Vi ønsker alle det bedste for kommunen, til gavn for os alle.

Morten Vilmer
Vesterbro 19
Store Heddinge

 

Skriv en kommentar