(Last Updated On: 20. november 2017)

Af: Gitte Christensen, kandidat for Enhedslisten

Her i slutspurten af valgkampen, har jeg et kæmpestort ønske: gid kontanthjælpsmodtagere og reformramte – alle der ikke har overskud til at deltage i den politiske kamp for et fællesskab, der omfatter os alle – gid I vil bruge jeres stemme på valgdagen.

Den aften, der var Ladies Night i Stevnshallen, var Biblioteket til stede med et rigtig godt projekt, nemlig ”Demokratibobler”. Min datter Sophie og jeg udfyldte hver sin boble. Vi skrev…

Gittes boble:
Lige adgang for alle!
Demokrati er:
– ret til at være politisk aktiv for alle, uanset om man er aktiv på arbejdsmarkedet eller ej
– når der er demokratisk tilgængelighed for alle, høj som lav

Sophie, 16 år. HKLO-Hotherskolen
Demokrati er:
– unge med særlige behov har også lov til at være politiske i vores samfund. Vi har også en stemme.

Sophie var tilfreds med sin boble. Og jeg var som mor både stolt og glad over at se, at hun fik skrevet præcist, hvad hun mener.

Når der er valgkamp, siger de borgerlige partier pæne ting om de mest udsatte borgere. Men imellem valgkampene er politikken: reformer, besparelser, forringelser. De asociale reformer, som skiftende regeringer har vedtaget for at ”det skal kunne betale sig at arbejde”, betyder hver gang, at det at de mennesker, der har mindst, der stilles endnu ringere.

Men det er værd at huske, at reformerne kan ramme alle. Bliver man syg eller udsat for et uheld, så er man kun 22 uger fra selv, at komme i klemme i systemet.  Man har 22 uger på sygedagpenge, før man ryger på kontanthjælp. Og har man nogen form for formue – pensionsopsparing, hus, bil, så skal de realiseres først, før man kan blive berettiget til kontanthjælp.

Sygdomsramte og handicappede – fysisk såvel som psykisk – er hårdt ramt af de reformer, som er gennemført udenom Enhedslisten.

Kommer jeg ind i kommunalbestyrelsen, vil jeg være på vagt overfor sagsbehandlingen for denne gruppe og kæmpe for anstændige forhold, hvor fagkundskabens afgørelser tages alvorligt. Når der skal skønnes i sagsbehandlingen, skal hensynet til borgeren vægtes højere end systemet.

Jeg vil gerne tilføje til Sophies og min boble:
”Demokrati er – når de mest udsatte borgere har forhold, så de selvfølgeligt deltager i samfundets processer – socialt og politisk – sammen med alle andre. Brug Jeres stemmer!”

Skriv en kommentar