(Last Updated On: 1. april 2014)

Skoleelever_jublende
Den største tilgang af elever har været til Strøbyskolen og Store Heddinge Skole

STEVNS: Fødselstallet er dalende landet over, også på Stevns. Men denne effekt slår ikke helt til endnu, og det aktuelle elevtal til folkeskolerne på Stevns er steget.
”Siden skoleårets begyndelse i august 2013 er antallet af elever i folkeskolerne i Stevns Kommune steget med over 50. Vi har set en tilgang på cirka 40 elever fra friskolerne, primært fra Skelbæk Friskole og Stevns Friskole i Rødvig, og så er det glædeligt, at vi også har haft en nettotilflytning af skolebørn til kommune”, oplyser centerchef for skole- og institutionsområdet Anton Svendsen, Stevns Kommune.
Der har så til gengæld været cirka 10 elever, der har valgt friskoler i kommunen eller friskoler i andre kommuner.
Den største tilgang af elever har været til Strøbyskolen og Store Heddinge Skole.
”Der er yderst glædeligt, at så mange forældre har tilvalgt folkeskolen i Stevns Kommune og vi bestræber os på at give det bedst mulige skoletilbud til alle, ikke mindst i de kommende år, hvor skolereformen sættes i værk og alle børn vil modtage mere undervisning og en mere varieret skoledag end tidligere”, understeger Anton Svendsen.
De små årgange i kommende 0. klasse slå for alvor igennem om to til tre år.
cs

Skriv en kommentar