(Last Updated On: 13. juli 2018)

Høsten på Stevns ender ikke i katastrofe

Sangen om marken er mejet, og høet er høstet, synges tidligere i år, og selv om der har manglet vand, så er landmænd på Stevns ikke så hårdt ramt som andre steder i Danmark.
(Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Det lyder måske som en kliché, når landmænd på Stevns siger »Det kunne være værre« om det forestående høstudbytte.

Men alle almindelige haveejere ved, at i år har regnguderne været svære at råbe op.

Stevns rammes ikke hårdt

Landbrug og Fødevarer har oprettet en tørke-taskforce for at hjælpe betrængte landmænd, der forventer katastrofal tinge høstudbytte.

Det er situationen mange steder i Danmark, men ikke på Stevns, hvis man skal tro de to landmænd, som Stevnsbladet har talt med.

– Stevns bliver ikke så hårdt ramt, siger landmand Carl Skou fra Rødvig.
– Vi er ikke dem, som er værst ramt, samtykker Sie Bencard Hansen, som også er detailchef i Danish Agro.

Er fortrøstningsfuld

Begge henviser til den gode jord på Stevns, og det faktum at det meste vinterafgrøde har fået det vand, som er nødvendigt for at sikre et acceptabelt udbytte.

– Jeg har lige høstet vinterbyg, og jeg tror, at når vi har fået det vejet, så er det rimeligt, siger Carl Skou, der har 115 hektar jord.

– Nu skal vi høste ærter, og spinat, som har manglet vand, men jeg er fortrøstningsfuld, siger han.

Øko-køer slagtes

Sie Bencard Hansen ser også positivt på høsten af frøgræs, som hun mener bliver middeludbytte.

– Det bliver nok værre med vårbyg og hvede, hvor jeg skønner at udbyttet er 10-20 pct. ringere. Andre steder i landet er udbyttet næsten halveret, forklarer hun, og oplyser, at flere steder slagter man øko-køer, fordi grovfodret er tørret væk.

– Udfordringen for såning er jorden, som er for tør. Vi har brug for mindst 100 mm regn, siger Sie Bencard Hansen, som derfor frygter at landmændene kommer bagud med såning, selv om de har høstet to-tre uger tidligere.

sky

 

Skriv en kommentar