(Last Updated On: 19. februar 2015)

Læserbreve-735x415Af: Erik Larsen
Amtsskrivervej 14
4671 Strøby

I sidste uge havde Peer Christophersen, Store Heddinge, et indlæg om Danmarks Naturfredningsforening (DN) og demokratiet. Der blev nævnt flere eksempler på, hvor DN har overtrumfet demokratisk valgte beslutninger.

Men Peer Christophersen glemte at nævne den største sag for os stevnsboere: Omfartsvejen syd om Strøby Egede.

På grund af DN’s manglende indsigt i samfundsstrukturen, lykkedes det DN at sætte en stopper for projektet. Der bliver nok ingen omfartsvej i vores generation. Vi må kun håbe på, at næste generation bliver klog af skade.

På grund af DN skal bilister snegle sig fire kilometer gennem Strøby Egede. Dette vil give kraftig forøgelse af CO2-udslippet samt stor gene for de mange beboere, når 12.000 biler i døgnet kører igennem byen.

Hvis det havde været i Jylland med det antal biler, havde man for lang tid siden bygget en motorvej.

At pendlere bruger ekstra meget tid, er naturligvis af mindre betydning.

Naturen skal vi alle passe på. Der er desværre skrækeksempler på, hvordan anlægsarbejder har ødelagt natur. Men der er heldigvis også eksempler på det modsatte. Det er der, hvor man har inddraget naturen i projektet.

Det vil virkelig klæde DN, hvis de kravlede ned fra pavestolen og tog aktiv del i projekter til gavn for både samfund og natur. Dette vil skabe betydelig større respekt (og flere medlemmer?) i stedet for blot at være “overdommer” med til tider begrænset indsigt.

Skriv en kommentar