(Last Updated On: 13. november 2017)

Stevns har gennemgået en stor udvikling igennem de sidste 4 år, langt større udvikling end der er sket de foregående 20 år.

Men desværre har kommunalbestyrelsen også været låst af personlige angreb og politisk mudderkastning, som ikke har været til gavn for befolkningen på Stevns.

Som jeg hører det, vil stevnsboerne have noget andet og bedre. Vi har fået en tværpolitisk liste på Stevns. En gruppe mennesker, ligeligt fordelt på mænd og kvinder, dækkende en bred aldersgruppe, der på tværs af politisk overbevisning, fra Dansk Folkeparti til Socialdemokraterne, har sat sig ned, set hinanden i øjnene, og spurgt: »hvad kan vi gøre for Stevns?«.

Det er en gruppe mennesker, der qua deres job i erhvervslivet har kompetencer, som de i vid udstrækning kan gøre brug af i et kommende politisk virke.

En gruppe mennesker, der dækker områder som økonomi, børn og unge, ældre, landbrug, fiskeri, turisme, miljø, indvandrerkultur, telekommunikation, sport, sundhedspleje, coaching, selvstændig erhvervsdrivende.

En gruppe mennesker, der respekterer hinandens forskelligheder, og finder et fællesskab i samarbejdet.

En gruppe mennesker, der ikke er bundet af et politisk bagland, hvis holdninger altid skal afspejles i den politik, der føres, men som stadig har tætte bånd til Christiansborg. Som engagerer sig i bestyrelser udenfor Stevns via formandskabet for beredskab Østsjælland, medlemskab af Visit Sydsjælland Møn, hvor der også arbejdes tværpolitisk til stor gavn for området og for Stevns, og som udføres uden vederlag.

En gruppe af mennesker, der ikke på forhånd har låst sig fast på ikke at ville samarbejde med bestemte personer.

De har fået mange navne hen ad vejen, men i grunden tror jeg ikke, at det spiller nogen rolle for dem. De ved, hvad de vil; nemlig at arbejde for et Nyt og bedre Stevns på alle områder, med respekt for vores økonomi.

Jeg er ikke i tvivl om, hvor mit X skal sættes den 21. november: Nyt Stevns.

Med venlig hilsen

Charlotte Stevns
Femøvej 5
Hårlev

 

Skriv en kommentar