(Last Updated On: 7. september 2017)

Tirsdag den 21. november skal 60+ vælgerne i Stevns kommune sætte ikke bare ét men to krydser. Udover kommunalvalget er der nemlig også valg til Ældrerådet – og har du lyst og mod på opgaven, så er det nu, at du kan melde dig som kandidat

Birthe Høfler har valgt at takke af, mens Karsten Smith genopstiller til efterårets Ældrerådsvalg. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Ældrerådet bliver ofte forvekslet med Ældre Sagen. Hvor Ældre Sagen er en landsdækkende, privat medlemsorganisation, som alle borgere over 18 år kan melde sig ind i, er Ældrerådet folkevalgt. Og samme dag, som der afholdes kommunalvalg, skal der vælges medlemmer til Ældrerådet i Stevns kommune.

– Ældrerådet er et apolitisk råd. Ældrerådet skal høres om alle forslag, der vedrører ældre, og så fungerer vi som rådgivende overfor kommunalpolitikerne i alle ældrepolitiske sager, forklarer rådets formand gennem de seneste otte år, Birthe Høfler.

– Og vi har et formidabelt samarbejde både med forvaltningen og med politikerne, fortsætter hun.

Ældrerådet behandler ikke personsager men tager sig af alt, hvad der har med ældre at gøre. Ikke kun spørgsmål, der angår de svageste ældre men alle spørgsmål, som har betydning for personer på 60 år og derover. Det kan være områder som trafik og boligforhold, sundhed, mad, genoptræning, miljø og kultur med mere.

Viden og indsigt

I Stevns kommune består Ældrerådet af ni medlemmer, som mødes én gang om måneden. Stevns kommune stiller en sekretær til rådighed ved møderne, som sørger for det praktiske arbejde.

Udover de månedlige møder får rådsmedlemmerne også mulighed for at deltage i konferencer, temadage og seminarer, der understøtter de opgaver, som rådet arbejder med.

– Det er et spændende arbejde, og man får utrolig meget viden og indsigt i ældreområdet og indblik i, hvordan kommunen handler i de ældrepolitiske sager, siger Birthe Høfner.

– Og så giver det mulighed for at påvirke politikerne til at træffe de rigtige beslutninger, supplerer rådets næstformand, Karsten Smith.

Hvad kræver det

Alle, der er fyldt 60 år, kan stille op. Derudover er der krav om fast bopæl i kommunen – og så skal man have valgret og være valgbar til ældrerådet.

Typisk får de valgte rådsmedlemmer egne ansvarsområder og udpegede poster, og så skal man være forberedt på, at der forud for møderne er en del læsestof.

– Og noget af materialet er »tungt stof«, som for eksempel kvalitetsstandarder, uddyber Karsten Smith.

Vil du gerne være en del af Ældrerådet i Stevns kommune, så kan du melde dit kandidatur til Birthe Høfler, som kan kontaktes på telefon 22348867 eller e-mail solsiden@c.dk.

Sidste gang var valgdeltagelsen til Ældrerådsvalget for øvrigt 73 procent i Stevns kommune.
rmh

 

Skriv en kommentar