(Last Updated On: 25. juli 2017)

Valgkampen er så småt gået i gang, hvorfor det må være på sin plads at nævne et par ting, som den nuværende kommunalbestyrelse har bedrevet de sidste fire år.

Der er foretaget ting, der har efterladt mange stevnsboere undrende og hovedrystende. Ting, vi skal have med i vores overvejelse, når vi skal sætte vores kryds til kommunalvalget.

Vi har haft en kommunalbestyrelse med borgmesteren i spidsen, der har skabt kaos i kommunen.

I euforien efter vi har fået en verdensarv, er der foretaget nogle valg, der på mange af os virker ulogiske.

Der skal være besøgscenter i Boesdal, der bare er et hul i jorden. I stedet for at placere det i Højerup, der alle dage har været synonymet for Stevns Klint.

Mange kan ikke forstå, hvorfor vi skulle sælge vores turistorganisation til Sydsjælland. Stor respekt for gruppen bag det røde skur på Christiansø

Vi fik tilkendt verdensarven af klinten, som den var. Fluks begynder man at lede efter projekter, der kan ødelægge klintens unikke fremtræden. Her tænker jeg på det stålmonstrum, man har tænkt sig, skulle hænge på klinten ud for Stevns Fyr.

I mine og andres øjne er det rent hærværk med et jernmonstrum ved Stevns Fyr. Folk med højdeskræk, gangbesværede og handicappede samt kørestolsbrugere har ingen mulighed for at bruge dette fejlplacerede klatrestativ. Hvis I virkelig havde været kreative og visionære og ville lave noget for turismen, og med adgangsmulighed for alle, kan I bruge et andet hul i jorden.

Umiddelbart nord for Stevns Fyr er der et hul i jorden. Herfra kunne man bore en tunnel ned til stranden. Selvfølgelig med en trappe og en hejseanordning på skinner. En sådan tunnel ville gå ned gennem kalklag, flintelag, fiskeler og skrivekridt. Alle ville kunne benytte et sådant arrangement og det ville ikke skæmme klinteprofilen.

Her syntes jeg i øvrigt at Danmarks Naturfredningsforening har svigtet markfirbenet, og ikke rådgivet jer politikere ordentligt. Tænk på de problemer der var med lokalplanen omkring Stevns Fyr, fordi Alf Blume havde set et markfirben.

Med hensyn til Trampestien vil jeg lige nævne, at det var helt unødigt at frede hele Trampestien, idet den frivillige ordning fungerede godt. Der var lidt problemer mellem Fyret og Højerup. Man kunne have nøjedes med at frede dette stykke. Det ville have sparet alle de andre lodsejere for en masse bøvl.

Slutteligt vil jeg nævne, at flytningen af stationen i Rødvig, ikke var med i planlægningen, da I planlagde vores nye hal. Hvorfor ikke?

Med venlig hilsen
Ole Bech-Jensen
Borgerlisten Stevns

 

Skriv en kommentar