(Last Updated On: 19. april 2018)

Sådan beskrev formanden for Stevns Turistforening turismesamarbejdet for destination Stevns

Formand for Stevns Turistforening, Kathrine Hendriksen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: – Jeg synes, at der – efter nogle år med opbrud, omorganisering af kommunens turismeindsats og ikke mindst et kommunalvalg – tegner sig et fint og tydeligt turismelandkort i vores kommune og i vores destination, indledte formanden for Stevns Turistforening, Kathrine Hendriksen, da hun ved foreningens generalforsamling aflagde sin beretning.

Op mod 60 af foreningens medlemmer deltog, og Rødvig Ferieby lagde lokaler til.

– I vores destination har samarbejdet med VisitSydsjællandMøn fundet en god form, og organisationens medarbejdere deltager aktivt i arbejdet med udvikling, koordinering og markedsføring af stevnske turismetiltag og afholdelse af lokale møder og arrangementer, fortsatte hun.

Flere positive tiltag

– Efter år, hvor vi i kommunen har skulle finde vores ben at stå på i forhold til organisering og koordinering af turismeindsatsen, synes jeg, at vi i 2017 er kommet rigtig godt på vej, sagde Kathrine Hendriksen.

Ansættelsen af turismekonsulent Thor Nielsen blev af formanden fremhævet som et af de positive tiltag, der har været med til at sætte skub i udviklingen. Thor Nielsen er ansat for en toårig projektperiode. Stevns Kommune har til projektansættelsen afsat 400.000 kroner årligt, suppleret med 150.000 kroner årligt fra Stevns Turistforening.

– Men vi håber og forventer, at kommunen fremadrettet vil finansiere Thors stilling alene, sagde formanden under den efterfølgende debat, da foreningens fremtidige økonomi blev diskuteret.

Et andet tiltag, som formanden fremhævede i sin beretning, er etableringen af en turismestrategisk samarbejdsgruppe med deltagere fra Østsjællands Museum, Verdensarv Stevns, Stevns Erhvervsråd, VisitSydsjællandMøn, Stevns Kommune og Stevns Turistforening, som mødes én gang om måneden.

– Det er et frugtbart samarbejde, og man fristes til at sige: Endelig! Endelig er vi samlet og på rette vej, sagde Kathrine Hendriksen.

Pengene skal ud og arbejde

Kathrine Hendriksen afsluttede sin formandsberetning med kort at fortælle om planerne for 2018, planer der igen i år vil medføre et underskud i regnskabet.

2017 gav et samlet underskud på godt 500.000 kr., og i år budgetteres med underskud på 300.000 kr., hvilket gav anledning til kritiske spørgsmål fra salen; blandt andet spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsen er ved at nedlægge sig selv og turistforeningen.

– Jeg håber ikke, at vi nedlægger foreningen. Udviklingen i andre kommuner er, at turistforeningerne lukker ned, og istedet overgår arbejdet med turisme til erhvervsrådet. Stevns Turistforening samarbejder godt med Stevns Erhvervsråd, og i bestyrelsen har vi en holdning om, at pengene skal ud at arbejde, svarede formanden.

Omkring 60 medlemmer deltog på årets generalforsamling. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Genvalg til alle

Kathrine Hendriksen og Dan Christensen blev begge genvalgt til bestyrelsen, og det samme gælder suppleanterne Per Strøm Schildt og Johs. Johansen.

Foreningen tæller 26 erhvervsmedlemmer, 35 privatmedlemmer samt 2 foreningsmedlemmer. Alle kan de se frem til  uændret kontingent.
rmh

 

Bestyrelsen er af den overbevisning, at vi aldrig, i de mange år vi har været aktive aktører på Stevns, har haft så højt et aktivitetsniveau og fine resultater, så meget turismeudvikling, så høj politisk prioritering og så fint et koordineret samarbejde omkring turismen, som vi mønstrer i 2018. Det glæder vi os naturligvis meget over.
– Kathrine Hendriksen, formand for Stevns Turistforening

 

Skriv en kommentar