(Last Updated On: 17. juni 2019)

Overfald aktualiserer debat om normeringer

Thomas Patheier er sportsterapeut og leder af Ji-sig Taekwondo Stevns, og har tidligere engageret sig i lokalpolitik.
(Arkivfoto: Klaus Slavensky)

Stevns: Tomas Patheier fra Store Heddinge har sat en lokal debat i gang om normeringer på kommunens daginstitutioner.

På sin blog henviser han til, at hans søn fik rifter, blodudtrækninger, kradsemærker og et hul i hovedbunden, da en anden dreng slog og sparkede ham på kommunens dagsinstitution,

Tryghed for børn

Det fremgår af Tomas Patheiers indlæg, at der er tale om et inklusionsbarn, som har behov for støtte.

– Det har været vigtigt for os at understrege, at vi hverken giver voksne eller barnet skylden for det skete, skriver Tomas Patheier på sin Facebook-profil efter at bl.a. TV Øst tog sagen op i løbet af pinsen.

Han understreger, at han fortæller om episoden for at få en ordentlig normering i daginstitutionerne.

– Det skal være trygt for alle børn at gå i institution, også hvis man har særlige behov, og skal inkluderes, alternativt vil disse børn altid opleve modgang og manglende forståelse, skriver han, og tilføjer:

– Der skal være nok voksne til vores børn.

Normeringstal på Stevns

Pædagogernes fagforening BUPL har set på normeringstallene på Stevns.

BUPL anbefaler maksimalt tre børn per pædagogisk personale i daginstitutioner for børn mellem 0-2 år, og her har Stevns 3,3 barn.

BUPL understreger, at der således op til 14 timers pædagogisk personale om ugen i en vuggestuegruppe på 12 børn, og at børnene flyttes til børnehave, før de er fyldt tre år, hvilket ifølge BUPL forringer normeringen og er ikke afspejlet i opgørelsen.

Mangel på uddannet personale

Normering i daginstitutioner for 3-5 årige børn, mener BUPL bør være maksimalt seks børn per pædagogisk personale, her har Stevns 6,5, og BUPL finder, at der derfor der mangler op til 10 timers pædagogisk personale om ugen i en børnehavegruppe på 21 børn.

BUPL anbefaler desuden, at 80 pct. af personale skal have en pædagoguddannelse, her scorer Stevns Kommune blot 52 pct.

Landsgennemsnittet er 6,2 børnehavebørn per voksen, ifølge Danmarks Statistik.

Kommunens ansvar

Diskussionen om daginstitutioner og personalenormeringer var også en del af den netop overståede valgkamp, og flere partier talte for bedre normeringer i bl.a. børnehaver, hvor Tomas Patheiers søn blev udsat for overfald før pædagogerne kunne stoppe det.

– Jeg er enig i, at antallet af voksne gør en positiv forskel for kvaliteten af vores dagpasningstilbud. Jeg er blot usikker på, om centralt besluttede minimumsnormeringer er svaret på de udfordringer, vi har, siger borgmester Anette Mortensen (V), og fortsætter:

– Det er jeg fordi, det er os ude i kommunerne, der har ansvaret for at levere gode dagpasningstilbud, og fordi vi kender de lokale forhold. Det gør de ikke på Christiansborg, fastslår borgmesteren.

Kompetent ledelse

Anette Mortensen finder ikke, at minimumsnormeringer gør det alene, og henviser til, at f.eks. kan forskellige bygninger kan stille forskellige krav til antallet af voksne og forskellige børnegrupper kan stille forskellige krav til behovet for voksne.

– Jeg tror, at det har langt større betydning for kvaliteten, at der er dygtig og kompetent ledelse på området, som løbende vurderer behovet, siger borgmesteren.

Penge fra staten?

Hun kan dog godt se en fordel ved minimumsnormeringer, hvis det betyder, at der følger de nødvendige midler med til at kunne løfte opgaven.

– Ellers vil minimumsnormeringer betyde, at vi skal nedprioritere andre velfærdsområder som folkeskole og ældreomsorg. Men hvis minimumsnormeringer både betyder, at der følger ressourcer med, og at der er den nødvendige ’elastik’ i forhold til at kompensere for lokale forhold, så er det en anden sag, siger Stevns’ borgmester, som en generel kommentar til normeringsdebatten.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Børneudvalgets formand Steen S. Hansen (S) inden redaktionens afslutning.

sky

 

Skriv en kommentar