(Last Updated On: 8. april 2019)

Erhvervschef Thomas Christensen koordinerer LAG-midler til erhvervsstøtte.

Stevns: Hvert år giver Udvikling Stevns tilskud til projekter, som har det formål at fremme vækst og etablere nye arbejdspladser på Stevns.

I år kom der 16 lokale forslag som konkurrerer om 1 mio. kr. i de såkaldte LAG-midler, hvor støtten kan udgøre op til 50 pct. af det enkelte projekts støtteberettigede udgifter.

Otte projekter afsluttet

Det er ikke alle godkendte og støttede projekter som gennemføres, men dog langt de fleste, oplyser LAG-koordinator Thomas Christensen, som også er chef for Stevns Erhvervsråd.

Han har netop afleveret en oversigt over projekter tilbage fra 2015, idet projekterne har to år til at bevise deres levedygtighed.

Otte projekter er afsluttet, her i blandt et mikro-mjødbryggeri, syv er i gang med at blive gennemført, heriblandt Stevns Digital Medie Center.

Et fiskebådsprojekt i Rødvig, Bjørns Fishing, er blevet opgivet.

Stevnsbladet har talt med Thomas Christensen om vilkårene for støttepenge, når projekterne opgives.

Udgifter dokumenteres

”Er der andre projekter som 2016-3 Bjørns Fishing, som er opgivet, der skal betale penge tilbage? Hvad hvis de har haft udgifter, selv om projektet måtte opgives, får de sådanne udgifter dækket?”

– Projekter modtager først penge på baggrund af en udbetalingsanmodning, og på baggrund af dokumenterbare afholdte udgifter, forklarer Thomas Christensen.
Bjørns Fishing har ikke fået penge udbetalt, og ikke udbetalte midler bliver i Udvikling Stevns’ projektpulje.

Der er i denne programperiode ikke andre projekter, der er opgivet.

Erhvervsprojekter kan anmode om rateudbetaling én gang. Hvis projektet får det og efterfølgende opgiver projektet, så skal pengene betales tilbage, siger Thomas Christensen.

Bestyrelsen bestemmer

”Kan man ændre i et projekt?”

– Projekter kan ændre sig undervejs og evt. også reduceres i størrelse. Det er en bestyrelsesbeslutning i Udvikling Stevns, om et tilpasset projekt kan godkendes, og dermed få udgifter dækket selvom projektet ikke er gennemført som først tænkt. Ellers skal der ske en tilbagebetaling, lyder svaret fra LAG-koordinatoren.
Medie Center eller ej?

”Dagbladet oplyser, at også Stevns Digital Medie Center er opgivet, og at den ene projektleder er trådt ud af projektet, der desuden har ændret indhold. Burde midlerne så ikke trækkes tilbage?”

– Projektet er ikke opgivet i regi af Udvikling Stevns. Projektet har frem til 30. september i år til at gennemføre projektet. Det er korrekt, at den ene person hos projektholder, ikke længere er hos projektholder, men projektholder er i juridisk forstand Stevns Mediehus ApS, så det er som sådan Udvikling Stevns uvedkommende. Jeg er ikke enig i formuleringerne omkring lige netop dette punkt som gengivet i Dagbladet, svarer Thomas Christensen.

Jura binder aftale

”Hvordan kan en sådan bevilling bare fortsætte, selv om projektet nu er et helt andet?”

– Tilsagnet opretholdes naturligvis i projektperioden. Det er et juridisk bindende dokument mellem Erhvervsstyrelsen og projektholder. Projektet er ikke i regi af Udvikling Stevns ”er helt andet”, da vi ikke har modtaget hverken anmodning om budgetændring eller projektændring, der anmoder om at tilpasse projektet. Modtager vi sådan en anmodning er det bestyrelsens vurdering, om den kan imødekommes. Det er helt normal procedure, lyder svaret.

Må godt ændre budget

”Er det også tilfældet med andre projekter, at hvis det ene ikke går, så vups finder man på noget nyt, og noget nyt, alt imens man bare beholder bevillingen?”

– Det er forholdsvist normalt, at et projekt ændrer budget. Det er mere sjældent, men ikke unormalt, at et projekt ændrer indhold, men man kan ikke lave et helt andet projekt, der er langt fra det oprindeligt søgte, så skal man søge igen.

Tilpasses virkeligheden

”Er det særligt erhvervsfremmende?”

– Ja, det er præcist særligt erhvervsfremmende, at erhvervsprojekterne har mulighed for at tilpasse sig virkeligheden, hvis virkeligheden ændrer sig. Det ville være meget trist, hvis nogle var tvunget til at gennemføre et erhvervsprojekt, hvor markedet pludseligt var forsvundet for eksempel, slutter Thomas Christensen.

Nye projekter søger støtte

Blandt de ansøgte projekter i den kommende pulje er Teaterforeningen i Rødvig, KLINT, som ønsker at videreudvikle verdensarv-instrumentet UrKlang; der er ønske om oprettelse af et luksus hundehotel, og også et projekt om et miljøvenligt mikroslagteri af stevnskaniner.

Beslutningen om de nye projekter er netop offentliggjort.
sky

Skriv en kommentar