(Last Updated On: 11. januar 2019)

… eller spild af penge?

Fra indvielsen af skulpturparken, den 24. november 2018, hvor mange var mødt op for at opleve byens nye kunst. Her er det Rikke Goldbechs skulptur. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Det er kun syv uger siden, at skulpturparken ved Kronhøjvej blev indviet som en del af ’Projekt liv og handel i Store Heddinge’, initieret af Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening.

Nu er tre af skulpturerne begyndt af smuldre væk. At de efter så kort tid er begyndt at gå i opløsning, er i den forgange uge blevet diskuteret i flere fora, blandt andet på facebook.

Her bliver initiativet rost af nogle, som glæder sig over, at skulpturerne er pæne at kigge på og giver mere liv til byen. Og at det med tanke på materialevalget må forventes, at de er foranderlige og vil ændre udseende over tid.

Andre giver til gengæld udtryk for, at de synes, at pengene kunne være bedre brugt på noget andet. Også at man kunne have forudset og gjort tiltage for at forhindre skulpturernes hurtige forfald.

Det vil jo altid være et spørgsmål om smag og behag, forskellige holdninger og viden og i sidste ende op til den enkelte at vurdere.

Fakta om skulpturer, legeplads, kridttavle

Derfor bringer Stevnsbladet følgende fakta:

Der er i alt afsat 1,245 millioner kroner til ’ Projekt liv og handel i Store Heddinge’, som udover en skulpturpark også omfatter en legeplads, en kridttavle samt bord- og bænkesæt og grillmuligheder.

Mere park i 2019

Formand for borger- og handelsstandsforeningen, Tim Warner, anslår at omkring 700-800.000 kroner af det samlede budget kan henføres til skulpturparken, herunder indkøb og transport af materialer, fundamenter, kursus for og symposium med kunstnerne inkl. forplejning, transport mm., konsulentbistand og projektledelse med mere. Projektleder Charlotte Mannstaedt har de præcise tal, men har ikke været at træffe inden redaktionens deadline.

Resten af beløbet skal gå til legeplads, kridttavle, møbler og grille, som alt sammen bliver etableret i løbet af første halvdel af 2019.

Der er også planer om at etablere lysinstallationer for at give parken yderligere liv.

Hvem betaler?

Stevns Kommune har støttet projektet med 500.000 kroner, der er EU LAG-midler på 460.000 kroner og fra Landdistriktspuljen kommer knap 70.000 kroner. De resterende midler søges i diverse fonde.

Store Heddinge Borger-og Handelsstandsforening er projektejer og dermed ansvarlig for vedligeholdelses- og reparationsudgifter efter etablering af parken.
Der er lavet en samarbejdsaftale med Horisonten STU om pasning og vedligeholdelse af områderne, mens det er Stevns Kommune, der varetager den generelle pasning såsom græsslåning, træbeskæring med mere.
rmh

Skriv en kommentar