(Last Updated On: 12. oktober 2018)

Det fremlagte budget for Stevns kommune for 2019 har mange gode takter, men… budgettet burde indeholde langt flere midler til forebyggelse.

Den manglende forebyggelse gør, at mange borgere går rundt med uløste problemer, som bare vokser sig større. Det er urimeligt overfor borgerne og uklogt overfor kommunekassen.

Mange borgere har uløste problemer – der fylder meget i deres liv igennem mange år og nedsætter deres livskvalitet i lange perioder – det er helt urimeligt. Desuden er det økonomisk ”pengene ud af vinduet”, hvis eksempelvis et barn ikke bliver hjulpet og støttet i vuggestuen og børnehaven, fordi barnet senere vil koste mange penge for hvert år som går, fordi den tabte udvikling efterfølgende skal indhentes.

Stevns kommune bør sætte alle sejl til i arbejdet med at bryde den sociale arv. De mange børnesager, og det faktum, at tre gange så mange unge på landplan får en videregående uddannelse i sammenligning med unge fra Stevns, viser, at der er meget at gøre.

Vi bør indføre et ”forebyggelses-bidrag”. Det bør ske ved at hæve skatten med 0,5 procent og bruge indtægten målrettet på forebyggelse.

Forebyggelsesmæssigt er der mange ting, man kan bruge pengene på: indførelse af Herning-modellen og dermed ansættelse af flere socialrådgivere, en styrket indsats i daginstitutionerne med flere pædagoger, målrettet støtte til skolebørnene og afhjælpning ordblindhed, yde støtte til udsatte unge og deres familie, så de får bedre muligheder for at få en uddannelse, styrke Stevnen og ansætte gademedarbejdere, som kan opspore socialt udsatte eller en klippekortordning til unge fra økonomisk svage familier, som giver gratis adgang til sport og kultur.

En effektiv forebyggelse vil på få år kunne spare kommunen for mange udgifter, og man vil herefter kunne vælge at fjerne ”forebyggelses-bidraget” og finansiere forebyggelsen over det ”normale” budget. Samtidig vil det tilbyde alle stevnsborgere – uanset baggrund og nuværende situation – muligheden for at opnå det bedst mulige liv.

Michael Graakjær
Formand for SF-Stevns

Skriv en kommentar