(Last Updated On: 6. september 2017)

Tværpolitiske håndslag til fælles klimaprojekter

Hårlev: Det første egentlige valgmøde fandt sted på årets sidste officielle sommerdag, den 31. august, og handlede meget apropos om klima og energi.

Det var Holtug Energilandsby og Klima- og Energigruppen Stevns, som havde indbudt alle partier og lister til debat om hvordan Stevns kan blive til en mere grøn og klimavenlig kommune.

Valgmødet var organiseret som en mini-konference med gruppearbejde og plenumdebat. Og derfor diskuterede alle først hvordan man kan tage et fælles ansvar for et grønnere Stevns, og lokalt leve op til FNs Klimamål om bl.a. nedbringelse af CO2-udledningen senest 2030.

Sats på affaldssortering

En af de få borgere der var mødt op, havde personligt gjort sit. Ingeniør Boe Hansen startede for 30 år siden med varmvandspaneler, og siden er det blevet til solenergi og luftvarmepumpe i det 200 kvadratmeter store hus.
Investeringen var tjent ind på seks år, og han kan sælge af selvproduceret el og dermed bringe sine årlige energiudgifter ned til 8.-10.000 kroner om året.

Grupperne diskuterede blandt andet den slags løsninger, og alle berørte en forbedring og udvidelse af affaldssortering i kommunen.

Det var et tema, som også den efterfølgende politikerdebat kunne enes om, også selv om det sandsynligvis vil betyde en mindre fordyrelse for borgerne.

Genopliv Varpelev-projektet

Vindmøller var der mindre enighed om. Varly Jensen fra Dansk Folkeparti var negativ over for nye vindmøller på land.

– Vi skal have en bosætningspolitik, så folk er sikre på, at der ikke komme en vindmølle for tæt på deres bolig, sagde han, og pegede i stedet på havmøller som et alternativ.

Vindmøller var ellers omdrejningspunktet i det såkaldte Varpelev-projekt, som flertallet af partier var enige om skulle opstår i en version 2.0.

Grøn sportshal eller ej?

En anden uenighed omhandlede etablerede af den nye sportshal i Rødvig, som flere fandt selvklart skulle være et grønt byggeprojekt.

Borgmester Mogens Haugaard delte ønsket, men henviste til projektets økonomi, der højst have plads til et træpillefyr, mente han.

Da et sådant forurener miljøet i langt højere grad end oliefyr, oplyste socialdemokraten Steen Nielsen, at det ikke forholdt sig som borgmesteren sagde, fordi et enigt Plan- og Teknikudvalg, havde besluttet en grøn byggeløsning, som også indebærer flytning af Rødvig Station og dermed mulighed for at skabe en grøn kile i byen.

Valgmødet viste ellers mange eksempler på fælles politisk fodslag vedrørende blandt andet energivejledning, kommunal investering i grønne projekter som f.eks. kunne folkeliggøres med et barometer, der viste fremgangen på forbedring af klimaet på Stevns.

sky

Se citater fra politikerdebatten

 

Skriv en kommentar