(Last Updated On: 11. december 2018)

Jeg ved, at indbyggerne på Stevns længe har efterspurgt en ny vejforbindelse fra Stevns rundt om Køge. Derfor glæder det mig meget, at der på finansloven for 2019 er afsat midler til en VVM-undersøgelse til en sådan vejforbindelse.

En VVM-analyse undersøger de økonomiske omkostninger, påvirkning af miljøet, potentielle linjeføringer og meget mere. Alt sammen med det sigte at skabe et endeligt grundlag for en politisk beslutning om etablering af vejforbindelsen.

Vi i Venstre har, siden vi overtog regeringsmagten i 2015, arbejdet efter princippet ”Danmark i bedre balance” Og noget der i den grad er med til at skabe et Danmark i bedre balance, er sammenhængskabende infrastruktur. Det er altafgørende, at vi ikke afskærer landsdele med utidssvarende infrastruktur både fysisk og digitalt.

Det er aftalt i finansloven, at regeringen og DF først i det nye år skal forhandle om en trafikaftale for perioden år 2020-30. Lad os dog i første omgang glæde os over, at vi nu er et vigtigt skridt nærmere en ny vejforbindelse fra og til Stevns.

Jacob Jensen MF (V)
Finansordfører, Sjællands Storkreds

Skriv en kommentar