(Last Updated On: 28. juni 2018)

Det blev enstemmigt vedtaget på seneste kommunalbestyrelsesmøde, som godkendte en ekstraordinær tilførsel til området på 1,6 mio. kroner i 2018 og yderligere midler i kommende år. Til gengæld var der blandt politikerne uenighed om placering af ansvar og manglende information

Store Heddinge: Som en konsekvens af den nyligt offentliggjorte rapport fra Den Sociale Task Force, som har gennemgået 20 sager om børn og unge i Stevns kommune – hvor konklusionerne blandt andet var, at sagsbehandlingen er præget af langsommelighed og manglende lovmedholdighed, at frister ikke bliver overholdt, at den faglige kvalitet er lav og at praksis er uensartet – besluttede en enig kommunalbestyrelse torsdag aften at socialfagligheden på området skal styrkes.

Der var også bred enighed om, at det er en rigtig dårlig sag og at det er nødvendigt at få rettet op på manglerne hurtigst muligt.

Ansvar skal placeres

Her sluttede enigheden dog, og det blev diskuteret, hvor ansvaret ligger:

– Det er en politisk ledet organisation og dermed et politisk ansvar. Det er en meget gammel sag. Kunne vi have gjort noget tidligere? Ja, det kunne vi, os der sad i kommunalbestyrelsen før januar 2018, sagde formand for Børneudvalget, Steen S. Hansen (S).

Han blev bakket op af Radikales Line Krogh Lay, der også havde en plads i kommunalbestyrelsen i sidste periode:

– Ovenfra, altså politisk, har vi ikke været gode nok til at udstikke klare nok retningslinjer. Vi har ikke gjort det godt nok, og det er meget beklageligt, sagde hun.

Følte sig fejlinformeret

Flertalsgruppen, repræsenteret ved partierne Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og Radikale, ønskede at holde fokus på fremtiden, mens oppositionen talte for nødvendigheden i at få ansvar placeret:

– Vi skal kigge fremad, ja, men for at lære er vi også nødt til at kigge bagud for at finde ud af, hvorfor det er gået så galt som det er, så det ikke sker igen, sagde Sejer Folke (EL).

Det var for øvrigt hans debut som kommunalbestyrelsesmedlem, idet han afløser Gitte Christensen, som har fået seks måneders orlov fra kommunalbestyrelsesarbejdet.

Såvel Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) som Janne Halvor Jensen (DF), der i foregående periode var hhv. borgmester og formand for Børneudvalget, gav udtryk for, at de dengang følte sig misinformeret fra forvaltningens side.

Kø ved håndvasken

Det fik Bjarne Nielsen (V) til at tage ordet:

– Man fristes til at sige, at der er kø ved håndvasken. Vi har været for langsomme til at reagere. At sige, at vi ikke er blevet informeret eller at vi er blevet misinformeret, er ikke korrekt. Allerede i 2017 godkendte vi, at der blev rettet henvendelse til Den Sociale Task Force for at få hjælp på området, sagde han.

– Det handler ikke om at vaske hænder. Til gengæld er det vigtigt, at nogle af os tør stå frem og være ærlige. Vi politikere er blevet fejlinformeret. Som formand for BU spurgte jeg flere gange – ikke bare en, to eller fem gange, men rigtig mange gange – og jeg fik altid at vide: ’Det går godt, der er styr på det, lovgivningen bliver overholdt’. Jeg fik også at vide, at jeg skulle blive oppe i helikopteren og ikke blande mig i enkeltsager, sagde Janne Halvor Jensen.

Mogens Haugaard Nielsen gjorde klar at heller ikke han stod ved håndvasken, men han ønskede ligesom den tidligere børneudvalgsformand, at ’sagen skal frem i lyset’.

Årsagerne er fundet

Mente den nuværende børneudvalgsformand, som var uforstående overfor ønsket om yderligere analyser:

– Det hele står jo i rapporten, den fortæller entydigt, hvad der er galt: Der er for få folk til for mange opgaver, nogle har måske opgivet, resigneret, mistet selvtillid og det skal vi have gjort noget ved ved at tilføre flere ressourcer. Det rækker langt tilbage og der har ikke været skjult noget for os. Vi skal bakke op om den foreslåede genopretningsplan, så det kan blive vendt til en god historie om halvandet år, sagde Steen S. Hansen.

– Task Force har kigget i tilbage. Det giver ikke mening for mig at bruge penge på noget, vi allerede har fået, supplerede borgmester Anette Mortensen (V).

Derefter stemte alle 19 medlemmer for en ekstraordinær tilførsel til området på 1,6 mio. kroner i 2018 og yderligere 0,9 mio. kroner i 2019. Fra 2019 indarbejdes desuden 0,6 mio. kroner årligt. Pengene tages fra den centrale bufferpulje, som i 2018 udgøres af ialt 5 mio. kroner. Puljen har samme størrelse i basisbudgettet for 2019.

Pengene skal bruges til at nedbringe det efterslæb, der er oparbejdet. Der skal blandt andet ansætte nye socialrådgivere. Desuden skal kvalitet og faglighed på området styrkes ved bl.a. kurser og efteruddannelse.

Spørgetid

Således var der ingen direkte personangreb under debatten, men ved den efterfølgende spørgetid blev udmeldingerne flere gange mere markante.

Blandt andet da en borger – en far til et barn med en sag i kommunen – endnu engang bragte spørgsmålet om placering af ansvar på banen:

– Min og andres retsfølelse bliver krænket, når de ansvarlige ikke bliver stillet til ansvar. Kan det virkelig være rigtigt?, spurgte han, hvortil borgmesteren svarede:

– Skulle vi hente en tidligere forvaltningsdirektør, der ikke længere er ansat i kommunen, tilbage og fyre ham? Det giver jo ingen mening, svarede hun og antydede dermed, hvor hun mener, at ansvaret ligger.
rmh

Skriv en kommentar