(Last Updated On: 15. november 2017)

Lørdag den 18. november kl. 11 kalder Rødvig Borgerforening til folkefest for at markere en stor milepæl i halbyggeriet: Første spadestik

Det nye omdrejningspunkt for Sydstevns bliver sportshallen i Rødvig. Her er en af de første skitsetegninger af hallen, som blev offentliggjort i august 2017.

Rødvig: For snart to år siden, det var den 8. december 2015, nedsatte 10 lokale klubber og foreninger en arbejdsgruppe, som skulle arbejde for at få en hal til Rødvig. Det lykkedes, og nu er man så langt i projektet, at det første spadestik til byggeriet skal tages.

Det markeres med en stor, glad familiefest på arealet nord for Restaurant Lanterna lørdag den 18. november kl. 11, hvor alle er velkomne.

Dagen er arrangeret i et samarbejde mellem Stevns kommune, entreprenøren og Rødvig Borgerforening.

Grundet det nært forestående kommunalvalg er der ingen politiske taler på programmet – festtalen holdes istedet af borgerforeningens formand, Freddie Larsen, samt tale ved kommunaldirektør Per Røner.

14 spader i jorden

Efter forslag fra borgerforeningen bliver spadestikket taget af en repræsentant fra hver af de 10 foreninger samt borgerforeningens formand, borgmester Mogens Haugaard Nielsen og de to udvalgsformænd, Bjarne Ø. Rasmussen (løsgænger) – Natur-, Fritid- og Kulturudvalget samt Steen S. Hansen (A) – Plan- og Teknikudvalget.

Borgerforeningen sponserer de 14 spader, mens Dagli’Brugsen i Rødvig sponserer lidt til hals og gane.

De 10 klubber og foreninger, som nedsatte arbejdsgruppen for en hal i Rødvig er: Rødvig G&I, Sydstevns G&I, Rødvig FC, Ældresagen, Boestofte Pensionistforening, Rødvig Roklub, Roklubben Stevns, FISK, Rødvig Borgerforening og Sejlklubben Rødvig Stevns.

Hallen forventes indviet i august 2018, og vil således være klar til at overtage aktiviteterne fra Boestoftehallen, som udgår af kommunens regi ved årsskiftet 2018/2019.
rmh

 

Skriv en kommentar