(Last Updated On: 14. februar 2019)

Man burde ikke kunne se Elo Hansens heldragt så tydeligt, men det skyldes et stort hul i nettet, som er forårsaget af sæler, der ødelægger fiskernes fangst af bl.a. torsk. (Foto: Klaus Slavensky)

 

Rødvig: Et gammelt nordisk ordsprog hedder, at de store fisk æder de små.

Det er igen blevet aktuelt, blot med den forskel at det er en voksende bestand af gråsæler, som gør indhug i fiskernes torskefiskeri.

Kræver regulering

Onsdag den 23. januar blev der holdt temamøde om problemet på Christiansborg.

Men politikerne og fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) er rådvilde, for den forslugne gråsæl blev fredet i 1967.

Men fiskerne mener, at løsningen netop er at regulere antallet af den fredede gråsæl. Det siger Elo Olsen, der er formand for 20 fiskere på Rødvig Havn.

– Der er blevet for mange af dem, hvad enten man kan lide det eller ej, og skal vi have det løst, så skal regeringen træde til og begynde at regulere på ynglepladserne.

River fisk og net itu

Gråsælen er Danmarks største rovdyr, og spiser op til fem kilo fisk om dagen.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er der cirka 1.500 gråsæler i Danmark, og omkring 20.000 i Sverige, men sådanne dyr kan svømme op til 100 km. om dagen, så måske er tallet meget større i de danske farvande.

– Jeg har intet mod sæler, men der skal være balance, siger Elo Olsen, der siden 2010 har forsøgt at råbe politikerne op.

Sælerne angriber nettene, spiser mest af fiskenes maver og river både fisk og net i stykker.

– Problemet er også, at de driver fiskene væk, forklarer Elo Olsen, som selv har oplevet hvordan han i tre net havde en fangst på først 425 kilo, dernæst på 79 og til sidste kun tre sølle fisk.

Parasit-alarm

Sælerne mæsker sig i torsk og samtidig spreder de sygdomme til fiskene, idet gråsælen er slutvært for en leverorm-parasit, og torsken er en af flere såkaldte transportværter.

Jane Behrens er seniorforsker på DTU AQUA, og har undersøgt effekter af leverorm på torskens sundhedstilstand.

– Der er kommet flere leverorm i den Østlige Østersøtorsk i takt med at antallet af gråsæler er steget, og vores nyeste forskningsresultater tyder på, at det påvirker torskens sundhedstilstand hvis de har et højt antal orm i leveren, forklarer Jane Behrens, som tilføjer:

– Torskene i jeres område har faktisk ikke så mange leverorm. Leverormen er hovedsageligt et problem i området øst for Bornholm samt til dels i Arkona bassinet.

Problemer med ilt

Jane Behrens påpeger endvidere, at den Østlige Østersøtorsk også er presset af, at deres fødetilgængelighed har ændret sig, og er blevet forringet gennem de senere år, samt at iltforholdene for denne bestand er blevet stadigt dårligere. Dette påvirker selvfølgeligt også fiskene, siger hun.

Flere fiskere ønsker en begrænsning af sælbestanden, men den problematik har Jane Behrens et klart svar til:

– En eventuel reducering af antallet af sæler er en politisk beslutning, som jeg ikke er involveret i eller ønsker at tage stilling til, slutter hun.

Fangsten ædes op

Fiskeriformand Elo Olsen mener heller ikke, at det batter alverden at skyde sælerne.

– Skal de aflives, så skal det ske på en ordentlig måde, og her må politikerne tage ansvar. Vi har kun to trawlere tilbage i Rødvig, som fisker torsk. Der skal fanges godt 40 tons om året, og det betyder noget, når sæler i bogstaveligste forstand æder fangsten op, siger han.

I Rødvig-fiskeriets storhedstid i 1950-60’erne var der over 60 aktive fiskere. I dag er 20 fiskere tilbage, og de fleste må fange hummere i andre farvande for at overleve.

Tilladelse til at skyde

Lars Richter Nielsen er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Storstrøm, og han følger udviklingen.

– Jeg er ikke så sikker på, at det er gråsælen, der er problemet ved Rødvig, der er det nok nærmere den spættede sæl, mener han, og siger uddybende, at hvis fiskerne fra Rødvig sejler til Bornholm og Christiansø, så er det uden tvivl gråsælen, der volder problemer.

– Jeg har givet tilladelse til regulering af spættet sæl ved Rødvig. Vi har en formodning om, at det er enkelte sæler, der har specialiseret sig i at tage fisk fra garnene. Derfor gives der også kun tilladelse til regulering i en afstand af op til 100 m fra garn/ruser, forklarer han og henviser til en tilladelse, som gjaldt i 2017.

Borgmesterbesøg på kutter?

Stevns borgmester er meget opmærksom på problematikken.

– Som kommune har vi desværre ikke de store muligheder for at gøre noget, da det er regler, som er reguleret centralt fra, lyder det fra Anette Mortensen (V) og fortsætter:

– Men jeg har stor sympati for fiskerne i Rødvig, og de udfordringer de står overfor i forhold til at opretholde deres erhverv, siger hun.

Borgmesteren overvejer om et af hendes kommende virksomhedsbesøg kan foregå om bord på en fiskekutter.

sky

 

Skriv en kommentar