(Last Updated On: 24. september 2018)

Børneudvalgsformand Steen S. Hansen (S) følger den positive udvikling med at flere unge påbegynder uddannelser efter folkeskolen. (Foto: Klaus Slavensky)

Stevns: Antallet af unge, som enten tager en ungdomsuddannelse eller 10. klasse er steget i 2017.

Men set over en 10-årig periode er udviklingen ustabil.

10 års fremgang

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UUV Køge Bugt, har netop udsendt en oversigt, som viser 10 år med uddannelsesfremgang siden 2008.

Mange unge tager deres ungdomsuddannelse i Køge Bugt og fortsætter så deres videre uddannelse i Københavnsområdet.

Tilsvarende for unge stevnsboere, idet der ikke er ungdomsuddannelser på Stevns.

85 procent i uddannelse

Undersøgelsen viser hvad de unge laver 10 måneder efter, at de har forladt enten 9. eller 10.klasse i sommeren 2017.

I 2016 var 346 i gang med ungdomsuddannelse eller 10. klasse, og 58 var udenfor uddannelse, hvilket svarer til at 85,6 pct. unge var uddannelsesaktiveret.
i 2017 var 367 i gang med en ungdomsuddannelse eller 120. klasse, og blot 43 udenfor, hvilket er et positivt statistisk hop på fire procent.

Af de som var udenfor uddannelse, havde flere bl.a. arbejde, opholdt sig i udlandet eller var på produktionsskole.

Bedst de seneste år

UUV har fulgt unge 21-årige siden 2008, og udviklingen er over denne ti-årige periode noget ustabil.

Kun fire årgange, i 2012, 2015, 2016 og 2018, har over 50 pct. gennemført en ungdomsuddannelse. Mellem 40-50 pct. var i gang, og resten havde behov for opsøgende og opfølgende vejledning.

Mål for de unge

Formanden for kommunens Børn, Unge og Læring-udvalg, Steen S. Hansen (S), fortæller, at man følger området tæt.

– Vi har fokus på de unge mellem 18–25 år. Der er udsving over de enkelte år, men det skal sikres, at vi får alle med, og det kan vi se om lykkedes over de næste år. En ting er sikkert, vi har ikke råd til at tabe de unge, og de unge har ret til et liv med beskæftigelse og de frihedsmuligheder det giver, lyder det fra Steen S. Hansen.

Udvalgsformanden oplyser endvidere, at målsætningen for folkeskoleeleverne er, at elever, der forlader de stevnske folkeskoler, skal have mindst 02 i dansk, matematik og engelsk, så de kan gå direkte videre i uddannelsessystemet.

– Vi skal arbejde tværfagligt, og flertalsgruppen er fuldt bevidst om udfordringen, slutter Steen S. Hansen.

sky

 

Skriv en kommentar