(Last Updated On: 7. marts 2019)

Stevnshallen blev indviet i 1967 og vil inden for de næste par år blive afløst af en ny. (Arkivfoto)

Store Heddinge: Der blev på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde frigivet 1.150.000 kroner, som skal bruges til det forberede arbejde i forbindelse med opførelsen af en ny Stevnshal i Store Heddinge.

Det er tidligere blevet besluttet, at den nuværende hal ikke skal renoveres, men at der i stedet skal opføres en ny. Resultaterne af en analyse har nemlig vist, at hallen er i så dårlig en stand, at det ikke kan betale sig at renovere.

Planer og forundersøgelser

Nuværende brugere af hallen og interesserede borgere har allerede haft mulighed for at komme med deres input til, hvad den nye hal og det omkringliggende område skal kunne.

Derudover vil det forberedende arbejde omhandle følgende punkter:

En langsigtet helhedsplan for hallen og området omkring den, en lokalplan for hallen, et kommuneplantillæg, miljøundersøgelser af eksisterende hal, geotekniske undersøgelser, energiplan for ny hal i forbindelse med svømmehallen samt udbudsmateriale.

DF stemte imod

Flere af kommunalbestyrelsesmedlemmerne udtrykte glæde over, at en ny Stevnshal nu er blevet en realitet.

– Det har jeg drømt om i mange, mange år. Og der har været talt om det mange, mange gange. Nu ser jeg frem til august eller september 2021, hvor den nye hal åbner, sagde Steen Nielsen (S) forud for afstemningen om frigivelsen af de 1,15 mio. kroner.

Også Mogens Haugaard Nielsen (Nyt Stevns) glædede sig over den nye hal, særligt det forhold, at det er blevet besluttet at bygge en ny hal fremfor at renovere den gamle.

– Men det er kun med nød og næppe, at vi kan godkende. Ambitionsniveauet er dalet voldsomt, og nu får vi kun en hal, der ikke kan mere, end den der er i dag. 27 mio. kr. rækker ikke langt, sagde han.

Ud af de 18 fremmødte kommunalbestyrelsesmedlemmer stemte 16 for frigivelse af beløbet, mens Dansk Folkeparti med to stemmer sagde nej:

– En ny hal kræver mange penge, og lige nu er der ikke kontrol over, hvad der ønskes. Vi sætter det bevidstløst i gang, velvidende at Budget 2019 er under stort pres, argumenterede Varly Jensen (DF).

Høring, udbud og byggeri

Der er over de næste tre år afsat godt 27 millioner kroner til en ny hal, heraf altså de netop frigivne 1,15 millioner kroner i indeværende år.

De 27 millioner kroner er øremærket til selve halbyggeriet. Andre elementer i helhedsplanen, herunder udendørs anlæg og faciliteter med mere, indgår således ikke i budgettet, men kan blive etableret over tid.

AET-udvalget forventer at tage stilling til placering på førstkommende udvalgsmøde i marts, med efterfølgende behandling på kommunalbestyrelsesmøde, også i marts.

Herefter skal helhedsplanen udarbejdet og sendes i høring.

Udbudsmaterialet følger i efteråret, og byggeriet forventes at gå i gang i april 2020. Der er i 2020 afsat 11 mio. kr. i budgettet.

Indvielse af hallen forventes at finde sted i august eller september 2021, hvor de sidste 15 mio. kr. til hallen er afsat.
rmh

Skriv en kommentar