(Last Updated On: 8. juni 2018)

I forbindelse med Movia’s udmelding i 2016 om kraftige prisstigninger for brugere af den offentlige transport, rejste Socialdemokraterne sagen i kommunalbestyrelsen på Stevns.

En enig kommunalbestyrelse stod herefter bag arbejdet med at sikre, at prisen for rejsende fra Stevns var sammenlignelig med øvrige rejsende på Sjælland.

Der blev arbejdet med Movia samt henvendelse til Folketinget, hvor vi som parti stod i spidsen for at der blev afsat en pulje på 60 millioner kroner, der skulle kompensere for de kraftige prisstigninger for pendlerne, som fik prisstigninger på mere end 5 pct.

Det hilses velkommen, at dette nu bliver udmøntet, således at rejsende fra Rødvig/St. Heddinge fremover betaler samme takst, som rejsende fra f.eks. Hundested, der har samme antal zoner og samme afstand i kilometer til København.

Første mål er nået, og der er nu ca. fire år til at denne pulje er opbrugt, og tid til at forhandle en ny takstordning for pendlerne.

Næste mål er, at rejsende, der anvender rejsekort/enkeltbillet også får en prisreduktion. Det er fuldstændigt vanvittigt, at det koster henholdsvis 91,-/132,- kr. at rejse fra Rødvig til København, afhængig af betalingsform.

Målet med at omlægge taksterne var, at de skulle være overskuelige og gennemsigtige for brugerne af systemet.

Eksempelvis vil ukendskab til takstsystemet på en rejse tur/retur mellem Kbh. og Rødvig betyde følgende:

• 264,- kr. betaler du som rejsende, hvis du betaler med enkeltbillet: 2 x 132,- kr.

• 182,- kr. betaler du for samme rejse, hvis du betaler med Rejsekortet: 2 x 91,- kr.

• 150,- kr. betaler du for samme rejse, hvis du køber 24-timers billet: 1-99 zoner.

En prisforskel på op til 114 kr. for samme rejse?

Som en lille tilføjelse har jeg netop været i Berlin i forrige weekend. Et “Tageskarte”, som er et dagskort, og dækker samme rejseområde som rejsen fra København til Rødvig, koster 7,70 euro, hvilket svarer til 53,- kr. for en enkelt person.

Det betyder, at den periodevise bruger af det offentlige rejsesystem betaler mere end den bruger, der har kendskab til systemet og kun undtagelsesvis gør brug af den offentlige transport.

Det nye prissystem er ikke enkelt, retfærdigt og gennemskueligt. Det er simpelthen dumpet med et brag, og derfor er kampen ikke slut.

Vi skal videre på det politiske og administrative plan, og problemet er, og vil blive, bragt op i rette fora. Det gælder i forhold til Movia samt partiernes kontakt på Christiansborg.

Steen S. Hansen – A,
1. viceborgmester på Stevns

 

Skriv en kommentar