(Last Updated On: 5. oktober 2018)

Der er skruet op for hyggen, når der holdes sammenkomster i Vallø Seniorforening.

Hårlev: En af Danmarks ældste pensionistforeninger kan fejre sit 75 års jubilæum, nemlig Vallø Seniorforening.

Det skete under krigen

Den 30. Oktober 1943 blev der på Haarlev Kro afholdt et møde, som var startskuddet til at “samle alle gamle over 60 Aar – Alders- og Invaliderentenydere”.

Der var 39 fremmødte, og 8. november samme år afholdtes det første bestyrelsesmøde. Den 19. juli, året efter, var der ordinær generalforsamling, og siden har skiftende generationer holdt liv i foreningen.

Nemt var det ikke at holde møder under krigen på tyskernes spærretid, som det også fremgår af Leif Nielsens jubilæumssang: »Man måtte ik’ gå ud om natten/alt skulle slutte klokken atten.«

Stort og aktivt program

Den 12. oktober i år afholdes der stor jubilæumsfest for medlemmerne, som samles på Mødestedet i Hårlev.

I dag er foreningens formål er at samle pensionister og efterlønsmodtager om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

Ser man på seniorforeningens program for 2018, så lever bestyrelsen i den grad op til formålet.

Der er stort set aktiviteter hver måned med bl.a. foredrag om Kongeskibet dannebrog, Vallø-saftkongen, om Sydslesvig samt udflugter til f.eks. Skælskør, for ikke at tale om en tur i Rødvig Revyen og de kommende jule- og nytårssammenkomster.

Lokal opbakning

Vallø Seniorforening tæller små 200 medlemmer.

Over 70 af disse bænker sig til jubilæumsfesten for at høre festtaler, se historisk billedshow ved Leif Nielsen og synge fællessange, mens SuperBrugsen i Hårlev står for det kulinariske.

Hjerteligt tillykke med de 75 år, der er et årstal som bedre matcher medlemmernes gennemsnitsalder end ved de tidligere jubilæer.

sky

 

Skriv en kommentar