(Last Updated On: 3. april 2019)

Efter 44 aktive år i LOF har Ole Green valgt at trække sig som bestyrelsesformand. Ny formand er Rasmus Hoffman-Hansen, som blev valgt ved LOF’s generalforsamling forrige søndag.

Tidligere formand i LOF, Ole Green og ny formand Rasmus Hoffmann-Hansen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: LOF er et landsdækkende oplysningsforbund med bl.a. en lokal afdeling på Stevns, som udbyder forskellige kurser og aktiviteter.

De sidste 44 år har Ole Green været en fast bestanddel af bestyrelsen, men nu træder han tilbage fra formandsposten:

– For at bruge et LOF-udtryk, så er der brug for en ny person på førersædet, så vores afdeling kan blive gearet til fremtiden, sagde Ole Green allerede på sidste års generalforsamling, hvor han varslede, at det ville blive han sidste år som formand.

Og Ole Green mener at have fundet den rette mand til at overtage, nemlig 43-årige Rasmus Hoffman-Hansen, der er viceforstander på Gymnastikefterskolen Stevns og i sidste valgperiode sad i kommunalbestyrelsen for Venstre.

3 x formand, skoleleder mm.

Ole Green har i løbet af de 44 år i bestyrelsen været formand ad tre omgange. Første gang fra 1975-1980, igen i 1982 til 1990 og senest i 2005 og frem til nu, anno 2019. Ialt er det blevet til 27 år på formandsposten.

Igennem 13 år har han også været skoleleder i LOF; det var i årene 1982 til 1995.

– Det har været spændende at lave aftenskole, ja nu kalder man det folkeoplysning. Jeg har gennem tiden mødt en masse LOF’ere rundt omkring i amtsbestyrelser – som i dag hedder afdelingsfællesskaber – en masse mennesker med samme interesser, siger Ole Green.

Den aktive LOF-mand har også været i landsstyrelsen; han blev årsmødevalgt i slutningen af 1970’erne og var med syv år i træk. Og først i 1990’erne var han amtsformand i fire år i Storstrøms Amt.

Stevns er i dag i et afdelingsfællesskab med Faxe, Køge, Haslev, Ringsted, Næstved og Vordingborg.

Står stærkt på Stevns

– Der var lige over 200 afdelinger, da LOF var størst. Det tal faldt med kommunesammenlægningen, og i dag er der 60 afdelinger tilbage. Det har betydet faldende elevtal, men her på Stevns står vi stærkt, især med vores hensyntagende svømmeundervisning, fortæller Ole Green.

Udover svømmeundervisningen, der sidste år kunne fejre 40 års jubilæum, har LOF Stevns også flere andre aktiviteter på programmet, blandt andet tre forskellige sangkor, hensyntagende madlavning med Gerda Just Hansen, billedmageri for børn, fransk for let øvede og to ’bevæg bevar din krop’-hold.

Udvide mod nord

Som gennemgangen af poster og årstal ovenfor afslører, var Ole Green i en periode såvel skoleleder som bestyrelsesformand.

– Det er ikke så almindeligt, at man både er formand og skoleleder, men det var jeg i en periode, forklarer den 76-årige nu tidligere formand, der dog ikke helt forlader LOF-verdenen.

Han har tilbudt sig som suppleant, og det har den nye bestyrelse takket stort ja til.

Den nye formand, der blev valgt ind i bestyrelsen sidste år, er glad for at beholde Ole Green lidt endnu:

– Det er rigtig godt, at Ole vil bidrage med sin store viden og erfaring, siger Rasmus Hoffmann-Hansen, der ikke har planer om at revolutionere LOF Stevns, men vil fortsætte det gode arbejde og udvikle derfra:

– Jeg vil gerne se på, hvordan vi geografisk bliver brugt i kommunen. For eksempel se på mulighederne for at få flere aktiviteter i den nordlige del af kommunen. Og så vil jeg bygge videre på nogle af de nye aktiviteter, eksempelvis digital tegning, der henvender sig til andre segmenter, siger den nye formand.

Trofaste i bestyrelsen

Der var på generalforsamlingen genvalg til Gerda Just Hansen og Gurli Beck Olsen og nyvalg til Gert Nielsen. De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer er Gunnar Kragh, Lone Høgh Sørensen og Rasmus Hoffmann-Hansen, der på det konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamling blev valgt til formand.

– Flere af bestyrelsesmedlemmer har været med i mange år. Det er dejligt med så trofaste folk, slutter den nu tidligere formand, Ole Green.
rmh

Skriv en kommentar