(Last Updated On: 11. marts 2019)

Per S. Jensen (tv) modtager afskedsgave af den tiltrædende formand for Mænds Mødesteder Morten Bek.
(Foto: Karsten P. Smith)

Strøby: Der har været formandsskifte i Mænds Mødesteder Stevns.

Efter fire år som formand for foreningen har Per B. Jensen overdraget formandshvervet til Morten Bek på generalforsamlingen den 5.marts.

Populært mødested

Den nye formand har været en aktiv drivkraft i arbejdet med Mænds Mødesteder, og har sin andel af æren for de mange aktiviteter, som også fandt sted i 2018.

Udover de over 57.000 besøg på hjemmesiden, og megen presseomtale i både aviser, radio og tv, så har fokus bl.a. været på foreningens kerneområde: sundhed.

Der er altid fodslag hver onsdag når motionsholdet mødes, og der blev arrangeret 51 ture eller rettere tilbagelagt ca. 330 km. i løbet af året.

Mangfoldige aktiviteter

Folkene på værkstedet fik produceret 28 børnehavebænke i år, men også bænke og borde til Varpelev menighedsråd.

Det har givet Mænds Mødesteder en omsætning på ca. 20.000 kr., og netto ca. 4.000 kr. i kassen.

En del af disse midler gik bl.a. til fisketure fra Kalkbrænderihavnen, Dragør, Tryggevælde Å, Vedbæk, Sigerslev kalkbrud, Rungsted, Onsevig.

Og så blev der også lanceret et nyt aktivitetstiltag: droneflyvning.

Sundhed og udflugter

Alt dette fremgik af formandens beretning, som også fortalte om Sundhedsdagen den 13. juni, der serverede mad til 85 fremmødte, ligesom der har været besøg af sygeplejersker, diætist, fodterapeut, og fysioterapeut fra Stevns Kommune.

Udflugter blev det også til, så de knapt 100 medlemmer har haft mulighed for at besøge Sagnlandet Lejre, Rosenborg, Den Blå Planet, Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev og Christiansborg.

Den nye bestyrelse

Så der er ikke noget at sige til, at formanden Per B. Jensen fik mange skulderklap, og at Morten Bek blev hilst velkommen med klapsalver.

Den øvrige bestyrelse består af nu af Henrik Rasmussen, Rene Johansen, Henning Esbjerg og Lars Hansen.

Både beretning, regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.

sky

 

Skriv en kommentar