(Last Updated On: 19. oktober 2018)

Finn Thorshøj er uddannet historiker og har undervist i historie gennem 40 år, inden han for nogle år siden gik på pension. (Privatfoto)

Lille Heddinge: På rytterskolen i Lille Heddinge kommer nu to spændende foredragsaftener om rytterskolernes historie, fortalt af Finn Thorshøj.

Finn Thorshøj kalder sit foredrag: ”Og bygger Skoler op de Fattige til Gavn – en fortælling om Frederik IVs Rytterskoler”.

– Her vil du høre nærmere om, hvorfor netop kongehuset lod disse skoler opføre, hvordan undervisningen foregik og hvem der underviste. Og ikke mindst, så vil du høre nærmere om den samfundsfunktion, som disse skoler skulle opfylde gennem den betydelige ændring af samfundet, som fandt sted i løbet af 1700-årene, og som naturligvis også fik indflydelse på undervisningen af børnene frem mod den ”nye” skolelov i 1814, oplyser foredragsholderen.

Finn Thorshøj har de sidste godt 30 år haft bopæl i Store Torøje, hvor han også gennem mere end et par årtier har været ”nøgleholder og kustode” på den nu 299 år gamle ”Prins Carls Skole” – som i øvrigt netop er blevet solgt til privateje.

De to foredrag er den 25. oktober og den 8. november på Lille Heddinge Rytterskole på Ryttervej 2.

Det er ganske gratis at deltage, og billet kan hentes på Stevns Bibliotekernes hjemmeside. Billetten gælder til begge datoer.

Skriv en kommentar