(Last Updated On: 28. januar 2019)

Annette Tenberg delte ud af erfaringerne fra Møn Biosfære. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Rødvig: Handlefællesskaber og bæredygtighed var to nøglebegreber ved nytårskuren, som Stevns Erhvervsråd og Verdensarv Stevns havde inviteret til onsdag aften i Rødvig Ferieby.

71 verdensarvspartnere var mødt op til en hyggelig aften med mulighed for at netværke med de andre partnere og med mulighed for at blive inspireret af indlæg ’udefra’.

Blandt andre var koordinator for Møn Man & Biosphere, Annette Tenberg, inviteret for at fortælle om Unesco udnævnelsen ’Møn Biosfære’.

Natur og erhverv i samspil

I sommeren 2017 blev Møn og de omkringliggende øer Bogø, Farø og Nyord samt det vand, der samler området udnævnt til biosfæreområde af Unesco. Ialt er der tale om et geografisk område på 450 kvadratkilometer.

Udover en unik natur har også samarbejdet med områdets beboere og organisationer om at beskytte naturen og drive erhverv i tråd med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling været afgørende for udnævnelsen.

’Man and Biosphere’-programmet. Det giver mulighed for at udvikle en unik natur, samtidig med at der er plads til erhverv og arbejdspladser.

– Historisk set har Møn haft fiskeri og landbrug som hovedindtægtskilder. Fiskeriet er stort set forsvundet, og landbruget er også i tilbagegang. Med begrænsede ressourcer er der behov for at tænke nyt. På Møn er en unik natur, en velbevaret kulturarv og mennesker, der gerne vil gøre en forskel, fortalte Annette Tenberg, der selv bor på Nyord og er ansat som biosfære-koordinator i Vordingborg Kommune.

Bier, stjerner…

Et af de projekter, som biosfære-koordinatoren arbejder med, er at gøre Møn til ’biernes ø’. Forskere og frivillige har sat fælder ud for at få afdækket, hvilke bityper der findes på øen, der er dialog med landbruget om at gøre vildtstriber til jordstriber med bivenlige blomster, der er blevet afholdt temadag om bestøvning, givet foredrag, sammensat og udleveret frøposer til ejere af private haver – med hjælp fra Middelalderhaven i Stege, så der ikke kommer invasive planter til øen mm.

Også øens mørke nattehimmel, der i 2017 blev udnævnt til et af de bedste steder i verden at se på stjerner af den amerikanske organisation International Dark Sky Association, er unik natur som samtidig giver arbejdspladser indenfor turismen. Også de lokale håndværkere er involveret:

– Jeg har haft fat i alle vores lokale elektrikere for at tale om hensigtsmæssig udebelysning, som forstyrrer nattehimlen mindst muligt, forklarede biosfære-konsulente.

– Alle kan være med, alle kan tage ansvar, både frivillige og erhvervslivet, understregede Annette Tenberg.

Og ålegræs

Et tredje eksempel er indsamling af ålegræs. Det var tidligere et indbringende bierhverv for de lokale landmænd, som solgte ålegræsset til en lokal virksomhed i Kalvehave, der brugte tangen til isoleringsmateriale i huse, til madrasfyld med mere. I dag er indsamlingen af tang blevet genoptaget, og der leveres ålegræs til Læsø-virksomheden Zostera; det latinske navn for ålegræs er zostera marina.

Ålegræsset bliver omdannet til isoleringsbats og ruller af ålegræs, som grundet opfylder en række af miljøkrav. Produktet fra Zostera har fået produktcertificeringen Cradle to Cradle med guldcertifikat. Stevns-virksomheden Kalk A/S har opnået samme Cradle to Cradle certificering med guld for deres kalkprodukter.

Danmarks første

Med udnævnelsen, som er den første i Danmark, udpeger Unesco Møns natur til at være i verdensklasse. Samtidig anerkendes lokalbefolkningens forslag til at arbejde i samspil med naturen.

– Det er noget andet end at gøre et område til en nationalpark. Biosfæreudnævnelsen gør rigtig meget for et lokalsamfund, det udvikler samfundet, som bliver vænnet til at kigge i en miljøvenlig retning, sagde biosfære-koordinatoren.

Møn Biosfæreområde støttes af Vordingborg kommune og er et samarbejde mellem en række organisationer, foreninger, frivillige, lokale virksomheder samt Naturstyrelsen Storstrøm, Museum Sydøstdanmark, Nationalmuseet, Fugleværnsfonden og DTU Aqua.

I Sverige har man en national strategi om at udvikle biosfæreområder; her er seks allerede etableret, og tre andre er på vej.
rmh

Det kræves for at blive biosfæreområde

For at komme i betragtning til Unescos liste med biosfæreområder skal man:

  • Have en natur, der er kendetegnet ved varierede landskaber med en særlig artsrigdom af sårbare og truede dyre- og plantearter
  • Og de mennesker, der bor og arbejder i området, skal arbejde aktivt for at skabe balance mellem mennesker og natur

Læs også: hvad der ellers skete ved Stevns Verdensarv og Stevns Erhvervsråds nytårskur

Skriv en kommentar