(Last Updated On: 14. november 2017)

I forbindelse med artiklen i Stevnsbladet den 8. november omhandlende mødet på Frivillighedscentret i Hårlev, vil jeg gerne præcisere i punktform de vilkår, frivillige i Ældre Sagen er underlagt som frivillige.

Punkterne forefindes naturligvis mere uddybende, men er for omfattende til et indlæg. Om ønsket, kan man efter henvendelse til mig modtage den fulde ordlyd.

Aftalen indebærer, at den frivillige:

 • Forholder sig partipolitisk -, etnisk – og religiøs neutral
 • Er ulønnet
 • Har tavshedspligt og ikke må videregive personlige oplysninger om brugeren uden dennes accept. Dog undtaget almindelig oplysningspligt, når menneskers liv og velfærd er i fare
 • Ikke modtager penge, arv og gaver fra brugeren
 • Ikke håndterer brugerens penge og medicin
 • Ikke påtager sig professionelle pleje- eller træningsopgaver
 • Ikke har nøgle til brugerens bolig
 • Ikke påtager sig andres lønnede arbejde eller udfører opgaver, som er offentligt lovbestemte forpligtelser
 • Er omfattet af Ældre Sagens forsikring for frivillige. Ældre Sagen har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker alle frivillige, når de er aktive i deres frivillige gerning
 • Er forpligtet til at kontakte lokalbestyrelsens kontaktperson, hvis der opstår særlige spørgsmål eller ændringer i den frivillige opgave
 • Ikke kan pålægges opgaver Som frivillig kan man vælge at påtage sig opgaver – man kan aldrig blive pålagt en opgave
 • Altid er ledet af frivillige. Som frivillig modtager man opgaver fra kontaktpersonen eller andre frivillige. Der er altid et frivilligt mellemled mellem det offentlige eller andre arbejdsgivere og den frivillige

Med venlig hilsen
Dorete Olsen
Formand for Koordinationsudvalget, Ældre Sagen i Stevns kommune

 

Skriv en kommentar