(Last Updated On: 16. april 2019)

Kommentar til Mikkel Lundemann Rasmussens indlæg i Stevnsbladet den 8. april om Stevns Fyrforening:

På grund af en række forhold, blandt andet forsikringsmæssige, var der enighed imellem Stevns Kommune og Stevns Fyrforening om, at den fremtidige formidling af

Stevns Fyrcenter i weekend og helligdage skulle varetages af Stevns Fyrforening.

Til dette samarbejde blev der forhandlet en samarbejdsaftale og der var enighed om alt, på nær punktet:

“Stevns Fyrforening påtager sig at arbejde ud fra gældende lovgrundlag samt formålsparagrafferne i lokalplanen for Stevns Fyrcenter”.

Den første del om lovgrundlaget er der ingen problemer i, mens anden del anså Stevns Fyrforening for et indgreb i den grundlovssikrede ret (§78) til talefrihed for foreninger.

Jeg tror, at problemet er en manglende forståelse for, at en forening virker 24/7 og ikke kun, når et medlem har en vagt.

Det er klart, at den eller de som er på vagt også på en måde repræsenterer Stevns Kommune, og derfor skal udvise ordentlighed i deres formidling og gøre formidlingen til en positiv oplevelse.

Dette ønskede Stevns Fyrforening formuleret i sætningen, men dette var ikke muligt trods gentagne henvendelser.

Da en forening i demokratiet Danmark, som udgangspunkt, blandt andet er høringsberettigede i sager, der vedrører dem – i dette tilfælde Stevns Fyrcenter – vil sætningen om formålet være en knægtelse af ytringsfriheden.

Jeg tror, at det er vigtig med en diskussion om frivilliges rolle i samfundet. De er ikke ulønnede medarbejdere i Stevns Kommune.

Med venlig hilsen
Michael Kruse
Højerup Bygade 25
Højerup

Skriv en kommentar