(Last Updated On: 16. april 2019)

I sidste Stevnsbladet har udvalgsformand Mikkel Lundemann Rasmussen brug for at understrege, at fyrforeningen ikke har noget at gøre med det frivillige korps.

Det skulle angiveligt have været et ønske fra fyrforeningen, at man, som frivillig skal være medlem. Udvalgsformanden har ”ladet sig fortælle”, at det spørgsmål skulle have været en ”stor knast”.

Jeg kan oplyse, at arbejdet om en samarbejdsaftale kom istand på opfordring af fyrforeningen, som tilbød at løse en lang række opgaver på Fyrcentret.
Mikkel – Jeg går ud fra, at når du kommenterer en sag, har du sat dig ordentligt ind i den, men du kan ikke have læst udkastet til samarbejdsaftalen, som fyrforeningen har udarbejdet i samarbejde med- og formuleret af Stevns kommunes repræsentanter for fyrcentret, eller også forstår du ikke noget som helst.

Der står i punkt 8:

”Opgaver der påhviler Stevns Fyrforening udføres af medlemmer af foreningen ved guidevagter/fyrpasser i henholdsvis weekender og på helligdage”.

Kommunens repræsentanter og os i foreningen blev enige om, at frivillige fremover skulle være medlem af foreningen, samtidig gjorde jeg det, som formand for Stevns Fyrforening (nu forhenværende), helt klart at foreningens holdning var, at nuværende frivillige ikke skulle ”tvinges” ind i foreningen, det kommer der ikke noget godt ud af.

I samarbejdsaftalens punkt 9 står der vedrørende forsikring:

”Stevns Fyrforening tegner arbejdsskadeforsikring, der dækker de frivillige guides, når de går vagter på Stevns Fyrcenter”.

Foreningen kan kun forsikre sine medlemmer, og derfor blev det besluttet, at for at være frivillig skulle man fremover være medlem af foreningen – ganske enkelt.

Jeg forventer, at du nu sætter dig ordentligt ind i sagen og bekræfter ovenstående.

Det endte, som bekendt, med, at samarbejdsaftalen blev afvist af fyrforeningens bestyrelse – men det er en anden historie.

Jeg vil gerne bede dig om at kontakte mig, før du eventuelt udtaler dig om den sag på vores (den forhenværende fyrforening) vegne.

Venlig hilsen
Jane Christoffersen
Vindehuse 7
Tommestrup

Skriv en kommentar