(Last Updated On: 6. april 2018)

Strøby Egede Borger- og Grundejerforening afholder den 19. april generalforsamling.

I foreningens vedtægter §1 anføres blandt andet; “Foreningen skal endvidere medvirke til varetagelse af byens turistmæssige og kulturelle interesser”. Hertil mener jeg nok, at Solgårdsparken kan henføres.

Gennem mange år har grundejerforeningen doneret større og mindre beløb til forskellige gode formål i vores lokalområde. Kun Solgårdsparken har været holdt uden for tildeling, bortset fra 2016, hvor en ansøgning om støtte til en ny toiletbygning blev afvist af bestyrelsen. Der måtte en afstemning til på generalforsamlingen, før en donation på 5.000 kroner blev vedtaget.

Vores grundejerforening er rimelig vel polstret, med en årlig kontingentindtægt på cirka 133.000 kroner (ifølge regnskab) fra tvungne og frivillige medlemmer. Mange af dem nyder Solgårdsparken året rundt, men selvfølgelig især sommerens musikarrangementer.

Jeg synes derfor, at vi grundejere skal optage Solgårdsparken på listen over donationer.

Jeg har sendt foreningen et forslag om, at vi foreløbig for en periode af fem år tildeler Solgårdsparkens støtteforening et årligt tilskud på 10.000 kroner.

Jeg har indstillet, at forslaget optages på dagsordenen og fremlægges til beslutning af generalforsamlingen, i henhold til lovene, eller at bestyrelsen beslutter tildelingen før generalforsamlingen og optager beløbet i budget 2018-2019 første gang. Det kan så, i lighed med de andre donationer bestyrelsen har truffet beslutning om at yde, og som fremgår af regnskab og budget, blot meddeles på generalforsamlingen under fremlæggelsen af regnskab og budget.

Har du ikke mulighed for at deltage i generalforsamlingen, men hvis du/I vil støtte forslaget, så giv gerne din mening herom til kende. Gå ind på foreningens hjemmeside: www.sebg.dk/. og tryk på “mail til foreningen” og skriv din mening.

Med venlig hilsen

Eddie Fornø
Skovvangsvej 52
Strøby Egede

 

Skriv en kommentar