(Last Updated On: 16. april 2018)

På dette billede kan man bag Steen Nielsen se, hvor en af de nye dobbelte cykelstier skal være. Til venstre for kommunalpolitikeren vil der blive etableret et sikkert afsætningssted for skolebørn. (Fotomontage: Klaus Slavensky/Anders Grann)

Strøby Egede: Stevns Kommune har over 36 km cykelstier. Nu kommer der flere. Kommunalbestyrelsen har netop givet en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden.

Årelang planlægning

Det var godt, at kommunalbestyrelsen ikke kørte på tandem, da de skulle tage en beslutning om trafiksikkerheden ved Strøbyskolen. To medlemmer kunne ikke anbefale forslaget, et medlem tog forbehold, men flertallet stemte for. Blandt dem var lærer og kommunalbestyrelsesmedlem Steen Nielsen (A), som siden 2016 har kæmpet for et større sikkerhedsprojekt for de mange hundrede børn og voksne, som benytter Strøbyskolen, Strøby Idrætscenter og børnehuset Lodbjerggård.

Tilfreds med resultatet

Stevnsbladet glemte at spørge Steen Nielsen, om han sang “Jeg er så glad for min cykel”, da den store anlægsbevilling gik igennem, og det omfattende projekt nu kan gennemføres.

Men da Stevnsbladet havde sat ham stævne, på cykel, ved åstedet, var der kun smil ved tanken om, at det lykkes at skabe tryghed og sikkerhed på færdselsarealerne på skolens område.

– Vi får adskilt de bløde trafikanter fra bil- og bustrafikken, konstaterer Steen Nielsen og giver baggrunden for hele projektet:

– Vi havde fået en masse henvendelser fra bekymrede forældre, og nedsatte derfor en arbejdsgruppe med repræsentanter fra brugere og ansatte. Og resultatet er nu blevet til en dobbeltrettet cykelsti, etablering af såkaldte “Kiss & Ride” faciliteter for forældre, der kører deres børn i skole, busholdepladser, som ikke længere skal foretage farlige bakke-manøvre, og nye overdækkede cykelstativer, lyder det fra det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem, der i sidste valgperiode sad i Plan og Teknik-udvalget, og nu sidder med hånden på pengekassen i Økonomiudvalget.

Gennemtænkt trafikplan

Der bliver også etableret en dobbeltrettet fællessti til og fra skolen nordøst for det nye byggeri Nicolinelund, og kommunalbestyrelsen vedtog desuden, at der kommer hajtænder på området for også at tilgodese bussernes sikkerhed og kørsel.

Stevns Kommune er i gang med en ombygning af de to vejkryds på Stevnsvej ved Hybenrosevej og Valnøddevej, som led i en omfattende trafikpolitisk plan, som ifølge Steen Nielsen samtænker både den kollektive og individuelle trafik, gennemfartsveje, fordelingsveje og lokalveje.

– Strøby Egede er et område, der vokser og vi må fremtidstænke, forklarer han og fremhæver, at der med nybyggeri også kommer flere børn.

– Det betyder også, at der er flere børn som bliver kørt i skole, selvom de jo burde cykle, siger han med et smil, og svinger cyklen ud på en bumlet vej, der ifølge det nye projekt bliver forvandlet til en super cykelsti, når første etape af projektet ifølge planen påregnes at blive udført hen over sommeren 2018.
sky

 

Skriv en kommentar