(Last Updated On: 20. maj 2019)

Bagerst fra venstre ses centerchef Daniel Gottrup, direktør Kasper Sonne, udvalgsformand Steen S. Hansen. Forrest fra venstre er det skoleleder René Tuekær og afdelingsleder Marianne Olesen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Hårlev: På et pressemøde tirsdag i sidste uge blev Dagskolens fremtidige struktur præsenteret for den lokale presse. Mødet fandt sted i skolens lokaler på Toftegårdsvej i Hårlev.

Der var deltagelse fra Hotherskolens skoleleder Rene Tuekær samt afdelingsleder for Dagskolen og Hotherskolens mellemtrin Marianne Olesen, centerchef i Stevns Kommune Daniel Gottrup, direktør i Stevns Kommune Kasper Sonne samt udvalgsformand for Børn, Unge og Læring (BUL) Steen S. Hansen (S).

Engagerede forældre

Efter flere udvalgsbehandlinger har et flertal af politikerne i BUL-udvalget nu godkendt den fremtidige økonomiske ramme for driften af Dagskolen.

Sagen har været behandlet af flere omgange og har været fulgt tæt af blandt andet Dagskoleelevernes forældre, som især har været bekymret for en mulig reduktion i antallet af personale på Dagskolen.

Forældrene fik da også roser fra såvel udvalgsformanden som skoleleder Rene Tuekær for deres engagement i sagen.

– Vi har lyttet til indsigelserne og de høringssvar, vi har modtaget, og vi har nu truffet en beslutning om et forsvarligt tilbud med et økonomisk grundlag, hvor Dagskolen kan få en hverdag til at fungere, sagde Steen S. Hansen.

Der er også indkommet høringssvar fra skolens personale, lærerkreds 44 og BUPL.

Heldagstilbud vs. undervisning og SFO

En fin tegning i glade farver byder velkommen ved indgangen til Dagskolen på Toftegårdsvej 1. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Det bliver skoleleder Rene Tuekær, der – sammen med sin afdelingsleder Marianne Olesen – nu skal skabe rammerne for Dagskolen fremadrettet.

– Dagskolen er normeret til 35 elever. Vi har nu forhandlet os til at kunne fortsætte med 38 elever i stedet. Det betyder, at der nu kommer en økonomi, der kan passe med normeringen og hvor det antal lærere vi har nu, kan fastholdes, forklarede Rene Tuekær, som har det ledelsesmæssige ansvar for Dagskolen.

Blandt andet skal der ses på, hvordan den fremtidige SFO-tid skal fungere.

– Vores elever er normalt begavede, men de har alle forskellige problemer, som ofte kommer til udtryk på en udadreagerende måde. Målet for alle vores elever er udslusning til den almindelige folkeskole, forklarede Marianne Olesen.

Hun forklarede endvidere, at den store forskel især bliver i indskolingen, som frem til nu har været et heldagstilbud.

– Nu bliver der tale om et undervisningstilbud og et tilbud om SFO. Der er en usikkerhed omkring, hvordan det kommer til at går, sagde afdelingslederen.

Når nærdemokratiet virker

Det var en glad afdelingsleder, der efter pressemødet skulle præsentere politikernes beslutning for såvel lærere som forældre.

Efter mødet har Stevnsbladet været i kontakt med talsmanden for forældregruppen ved Stevns Dagskole, Bo Boje Olsen, og han finder det tilfredsstillende, at budgettet er tilbage til det oprindelige, før den planlagte besparelse på cirka 650.000 kr.
– Det er super positivt, og viser at nærdemokratiet har fungeret, siger han, og fremhæver aftalens mulighed for „resultatløn”, som ved flere børn kan øge økonomien, og dermed sikre mulighed for flere lærertimer.

– Vores henvendelse har givet politikerne mulighed for eftertænksomhed, og nu behøver skolens ledelse ikke at afskedige personale, lyder det fra Bo Boje Olsen.

Mangler visioner

Forældretalsmanden mener dog, at processen og forhandlingerne om Dagskolen viser en lemfældig sagsgennemgang, som er bekymrende.
– Den har afsløret, at der mangler en vision om udskoling, forklarer Bo Boje Olsen.
– Eleverne kan gå på Dagskolen til 6. klasse, men hvad så? Der er således stadig noget at arbejde på at forbedre, og derfor er det godt, at der er lagt op til fortsat dialog mellem forældrene, skolens ledelse, politikere og forvaltning, slutter Bo Boje Olsen.

rmh/sky

 

 

 

 

Skriv en kommentar