(Last Updated On: 18. marts 2019)

Vi har gennem de sidste 14 dage fuldt med på sidelinjen af debatten: udlicitering af vores Rengøringskorps i Stevnsbladet, og var selvfølgelig også med ved kommunalbestyrelsens sidste møde, hvor dette var på dagsordenen.

Først vil vi rette en stor tak til de politikere som både på Facebook, i salen og her i Stevnsbladet har talt vores sag, og har argumenteret for at beholde det kommunale rengøring.

Dernæst må vi kommentere indlægget fra Jørgen Larsen og Mogens Haugaard hvori de beskriver: “ingen dokumentation set for hverken tal eller konsekvenser”.

What! Kan det virkelig passe, at man sender over 45 medarbejderes skæbne /job/fremtid af sted med en drøm om denne besparelse, som jo koster omkring 150.000 kr. (rådgivning).

Dette beløb kunne have sendt medarbejdere på uddannelse (rengøringstekniker) så disse kunne modstå de fancy teknikker og rengøringsmetoder, som de private udbyder måske har.

Tænk, at man med den ene hånd rammer en ansat , som er lavtlønnet, startløn for ufaglærte rengøring er ca. 19.500 kr., og med den anden hånd giver væk til diverse nye udgifter.

Det kommunale rengøring har også en anden side. Den modtager personer i resourseforløb/jobafklaring. Vi har personale, som har været på mentoruddannelse for bedre at kunne varetage dette. Den ordning kan fastholde personer, fordi det er i kommunalt regi, hvor der er råderum og plads til dem, der har det svært i livet. Dem er der ikke plads til i det private.

Til sidst ønsker vi at nogle tog et ansvar og fortalte os, hvordan? Og hvorfor?

Det er til os, som hverdag gør en indsats for at holde Stevns kommunes ejendomme i en pæn og sober forfatning.

Med venlig hilsen
Helle Kolbe,

tillidsrepræsentant
Charlotte Hansen,
tillidsrepræsentantsuppleant
Rengøringskorpset
Stevns Kommune

 

Skriv en kommentar