(Last Updated On: 1. oktober 2015)

Gravearbejde_stolpegaarden

 

Der skal i efteråret graves kloakledninger ned ved Strøby Egede langs cykelstien ved Stevnsvej og på stien fra Vallø til Stevnsvej

 

STRØBY EGEDE: Gravearbejdet vil blive skærmet af, men Stevns Forsyning opfordrer forældre til at tale med børnene om arbejdet og sikre, at lys og reflekser er i orden.

Stevns Forsyning vil inden for de næste ti dage tage fat på arbejdet med at lægge de kloakledninger, der skal lede regn- og spildevand væk fra Stolpegårdens udstykning ’Nicolinelund’ mellem Strøby Egede og Strøbyskolen. Herudover vil der i udstykningens sydøstlige hjørne ­– over for vandværket – blive anlagt et regnvandsbassin. Anlægsarbejdet betyder, at der frem til februar 2016 vil være en del gravearbejde og kørsel med jord langs og på stier, hvor en del børn cykler til og fra skolen.

På Stevnsvej vil gravearbejdet foregå cirka 200 meter fra omkring vandværket på Stevnsvej 101 og halvvejs til tunellen, der fører under vejen. På tilsvarende vis vil der i perioden også være gravemaskiner og arbejdskørsel på stien fra Vallø til Stevnsvej.

”Vi vil sammen med entreprenøren selvfølgelig sørge for, at alt gravearbejdet bliver skærmet af, og vi tager en række foranstaltninger på sikkerhedsområdet. Vi håber, forældrene vil tale med børnene om ikke at komme for tæt gravearbejdet og gå ind bag afspærringen. Samtidig nærmer vi os den mørke tid, hvor det vil være godt, hvis børnene er synlige med reflekser, lys og måske endda selvlysende veste”, siger Jesper Koziara, der er direktør hos Stevns Forsyning.

Skriv en kommentar