(Last Updated On: 30. november 2017)

Det har vakt forargelse, at man kan se indskriften på gravstenene, som er brugt til kystsikring. (Foto fra Facebook)

Bøgeskoven: Aktive fossiljægere fandt i weekenden nogle ganske andre fortidsminder end forstening med aftryk af dyr eller planter.

Blandt dynger af betonrester lå flere intakte gravstene, brugt som kystsikring langs Bøgeskoven.

Gravminder skændet?

Foto af gravstene med navne på afdøde fra Sierslev og Bjælkerup verserer i disse dage på Facebook.

Gravstenene er observeret på kyststrækningen nord for Traktørstedet ved Bøgeskoven, hvilket hører under Gjorslev Gods.

Kystsikringen er fra en tid, hvor der var tilladt at benytte sådanne sten, men i dag betragtes det som usømmelig omgang med gravminder i lighed med skændsel af grave.

Det fremgår af Kirkeministeriets vejledning, hvor det påpeges at sådanne gravsten skal afleveres til den kommunale genbrugsplads, og at menighedsrådet eller kirkegårdsbestyrelsen skal sørge for, at indskrifterne fjernes.

Vil undersøge sagen

Stevnsbladet har talt med Tryggevælde Provsti, og provstisekretær Agneta Noregren siger, at Provstiet er parat til at kontakte Gjorslev Gods for at finde en praktisk løsning på de fundne gravsten.

Gjorslev Gods er tilsyneladende bekendt med denne problematik:

– Vi fik dem oprindeligt fra kirken, som ville af med dem, og vi kunne bruge dem til at beskytte kysten mod erosion. forklarer godsejer Peter Henrik Tesdorpf, og forsætter:

– Stenene er lagt med skriftsiden nedad, men antageligvis har turister vendt dem. De ligger på et område, hvor det er meget vanskeligt at fjerne dem. Vi vil nu forsøge at fjerne inskriptionerne, og alternativt vende gravstenene om igen, slutter godsejeren.

Folkekrav: Fjern stenene

Kommentarerne på Facebook er ikke i tvivl. Uanset om kystsikringen er af ældre dato, og lovgivningen mod anvendelse af gravestene af nyere dato, så bør stenene fjernes.

“Respektløst”, “Forargeligt”, “Pinligt”, “Burde politianmeldes” og “Synd for de efterladte”, er nogle af de vrede udsagn.

sky

 

Skriv en kommentar