(Last Updated On: 2. februar 2018)

Stevns: På et møde sidste år i november besluttede det daværende Plan- og Teknikudvalg, at der skal udarbejdes en samlet trafikplan for Stevns kommune samt en lokaltrafikplan for Strøby Egede.

På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev det besluttet at igangsætte begge planer.

DF og N stemte imod

Samlet er bevillingen på 500.000 kroner, og Dansk Folkeparti samt Nyt Stevns stemte imod.

– Vi får snart en melding om statsvejen fra Vejdirektoratet. Det ville være fuldstændig tosset, hvis vi allerede nu begynder at bruge en halv million kroner, når vi ikke ved om og hvor en eventuel ny statsvej skal placeres. Jeg anbefaler, at vi afventer udmeldingen fra Vejdirektoratet, begrundede Varly Jensen fra Dansk Folkeparti.

Mogens Haugaard Nielsen bakkede op om dette synspunkt:

– Vi er formentlig meget klogere om fem måneder. Lad os undgå at bruge penge på at tegne nogle streger nu, som vi måske ikke får brug for, sagde han.

Der er i Folketingets transportudvalg afsat 3,5 millioner kroner til udarbejdelse af en rapport, som skal afdække mulige løsninger for, hvordan trafikken til og fra Stevns fremover skal afvikles, inklusiv en anbefaling af, hvor linjeføringen for en statsvej mellem Stevns og motorvejsnettet skal ligge. Den forventes at være klar i juni 2018.

Vi kan ikke vente

– Stevns kommune er meget mere end den statsvej. Der er store områder af kommunen, hvor statsvejen ikke spiller ind. Vi er nød til at sætte igang nu, vi kan ikke vente men må indtænke alternativer og scenarier i trafikplanen. Hvad nu, hvis vi ikke kan blive enige med Køge, når vi har modtaget Vejdirektoratets anbefaling? Og kan vi få Folketinget til at bevilge penge til en statsvej? Det kan tage lang tid, før vi når så langt, argumenterede Line Krogh Lay fra Radikale Venstre.

Både hun og flere andre i salen fremhævede, at en trafikplan også handler om lokale, trafikale forhold såsom sikre skoleveje, gadebelysning, belægning på cykel- og gangstier, hastighedsbegrænsninger og den offentlige transport. Forhold som statsvejen ikke får indflydelse på.

– Ja, Stevns kommune er meget mere end statsvej. Om statsvejen kommer, og hvor den eventuelt skal ligge, det er et vilkår, som vil blive tegnet ind i trafikplanen. Det er ikke en udførende plan, understregede formanden for udvalget Plan, Miljø og Fritid, Flemming Petersen fra Venstre.

Planlægningsværktøjer

Den overordnede trafikplan for hele kommunen skal fungere som et planlægningsværktøj for såvel politikere og forvaltning. Planen skal udarbejdes på baggrund af en kortlægning og analyse af de trafikale forhold, herunder trafikstruktur, trafiksikkerhed, fremkommelighed og den kollektive trafik.

Den lokale trafikplan for Strøby Egede har særligt fokus på de lokale trafikale udfordringer i området set i forhold til byudvikling, ændring af zonestatus for sommerhusområder og en kommende statsvej til motorvejsnettet.

Den overordnede plan vil beløbe sig til 400.000 kroner, mens der afsættes 100.000 kroner til udarbejdelse af planen for Strøby Egede. Begge opgaver sendes i offentligt udbud, og man forventer at kunne indlede arbejdet i starten af marts med efterfølgende politisk godkendelse inden udgangen af 2018.

Finansieringen til begge planer kommer fra allerede afsatte rådighedsbeløb til hhv. trafiksikkerhedsplan samt trafiksanering i Strøby Egede syd og vil således ikke få konsekvenser for kommunens økonomi.
rmh

 

Skriv en kommentar