(Last Updated On: 22. juni 2018)

Hermed kommentar til læserbrev fra Mogens Haugaard og Jørgen Larsen vedr. Gaverigrunden i Stevnsbladet den 19.6.

Det er med stor undren, at jeg læser udtalelserne fra Jørgen og Mogens om, at Gaverigrunden fortsat er en øjebæ.

Det er jeg fuldstændig uenig i. Området ligger hen som et “engareal” indtil de tidligere besluttede undersøgelser af forureningsgraden af jorden er færdige. Når disse undersøgelser foreligger vil der, hvis det er forsvarligt, blive indrettet en hundepark på en del af området. Det har økonomiudvalget besluttet tilbage i 2017.

Når forureningsgraden er endelig kendt, vil der komme en sag op til politisk behandling, hvor vi skal have truffet beslutning om hvad vi fremadrettet skal anvende området til.

Der er afsat midler til at passe området, og jeg ved, at vores Materielgård er opmærksomme på at området ikke forfalder og ligger hen som en øjebæ.

Jeg mener, at det vil være forkert at bruge kommunale penge på at omdanne området til en park eller lignende inden vi kender forureningsgraden, og før der er truffet beslutning om hvad området skal anvendes til på længere sigt.

Anette Mortensen

Borgmester Stevns

 

Skriv en kommentar