(Last Updated On: 17. maj 2017)

Unge fra Stevns skal kunne optages på Køge Gymnasium.

Kommunalbestyrelsen på Stevns vedtog torsdag den 27. april 2017, at der sendes et brev til alle gymnasieordførerne i Folketinget.

Af brevet fremgår det blandt andet, at unge fra Stevns sættes i en helt urimelig situation, og vi ønsker, at reglerne ændres.

En samlet kommunalbestyrelsen var enige om, at der skal findes:

– En løsning på kort sigt, så vores unge mennesker på Stevns kan optages på Køge Gymnasium efter sommerferien 2017.

– En løsning på langt sigt, så vi ikke kommer i en tilsvarende situation igen. Dette kræver ændringer, som kun kan vedtages i Folketinget.

I perioden fra problemstillingen blev kendt og frem til dags dato, har alle politikere fra Stevns arbejdet på de interne linjer for at få opbakning til sagen. Alle har taget kontakt til vores politikere i Folketinget – alle har presset på for at få sat fokus på sagen, og det er lykkedes.

Af pressedækningen i denne sag, så har alle ordførere fra Folketingets partier bakket op om vores synspunkter i sagen.

Arbejdet for at finde en politisk løsning er sat i gang, og senest har Ombudsmanden tilkendegivet, at han følger sagen og muligvis går ind i denne.

Flertalsgruppens tilgang er, at sagen er vigtigere end egen profilering, og derfor ser vi med tilfredshed på, at politikerne på Stevns står samlet i denne sag.

Vores valg var let – vi valgte at have fokus på de unge og finde en løsning på problemet og ikke partipolitisk egen promovering i en sag, hvor kommunalbestyrelsen står samlet.

Med venlig hilsen
Steen S. Hansen
Gruppeformand for Socialdemokraterne

 

Skriv en kommentar