(Last Updated On: 11. oktober 2017)

Inge Milbrat fra Nyt Stevns har fået støtte fra kommunen i hendes kamp for bedre tilgængelighed for handicappede til bl.a. Strøby Egede Apotek.
(Foto: Klaus Slavensky)

Strøby Egede: Gennem længere tid har det været vanskeligt for handicappede medborgere at komme til og fra apoteket i Strøby Egede.

Nu griber kommune ind.

Flere har klaget

Inge Milbrat, som er kommunalbestyrelsesmedlem for Nyt Stevns har i en årrække kæmpet ældres og handicappedes sag.

– Flere har henvendt sig til mig om adgang til apoteket. De har ikke kræfter til at åbne døren og der er ikke p-plads for handicappede, siger Inge Milbrat, der også har været formand for Ældresagen.

Ingen kommentarer

Apoteket lå tidligere i Strøby Egede Centret hvor adgangsforholdene ifølge Inge Milbrat var væsentlige bedre.

I efteråret 2015 blev det nye byggeri Kystparken åbnet til boliger og erhverv, og kort tid efter flyttede både apotek og bibliotek fra centret til de nye lokaler.

Kystparken administreres af Domea dk, men det har ikke været muligt at få kommentarer fra hverken Domea.dk eller fra apoteket om der er planer for at gøre adgangsforholdene mere tilgængelige.

Lov kræver hensyn

Der er ellers nok af lovgivning på området. Byggeloven, bygningsreglementer og Planlov indeholder alle hensyn til handicappede.

Stevnsbladet har forelagt kritikken for Stevns Kommune, der nu vil kontakte ejeren af Kystparken og påpege, at byggetilladelsen blev givet under forudsætning af, at der blev etableret p-plads for handicappede.

Kommunen er med Strøby Egede Bibliotek selv lejer i Kystparken.

– Vi har sendt et brev til ejeren om at få etableret en handicapparkering, således at de faktiske forhold kommer til at stemme overens med det oprindelige ansøgningsmateriale, oplyser Birgitte J.T.K. Nielsen, som er centerchef i Teknik og Miljø.

En delvis sejr

Inge Milbrat har således vundet første halvleg, men dermed afblæses anden halvleg ikke. Hun afventer stadig svar fra apoteket om bl.a. en automatisk døråbner, som f.eks. findes til biblioteket.

– Det er ikke godt nok, at tilgængeligheden ikke er optimal, siger Inge Milbrat, der også finder, at belægningen ved Kystparkens parkeringsarealer skal ændres.

– Det virker ikke gennemtænkt, fastslår hun.

sky

 

Skriv en kommentar