(Last Updated On: 12. april 2018)

Behandling til børn og unge med overvægt

Stevns: 73 familier fra Stevns Kommune har været med i et forskningsprojekt om hjælp til overvægtige børn og deres familier.

Projektet viser meget overbevisende resultater: Således havde syv ud af 10 børn i projektet tabt sig.

Startede i 2012

I første projektår startede der 73 familier i projektet. Projektet fortsatte som et sundhedstilbud i regi af sundhedsplejen.

– Vi har aktuelt 90 aktive børn i behandling, fortæller sundhedskonsulent Stine Rehn fra Stevns Kommune.

Projektet startede i 2012 i et samarbejde med Enheden for Overvægtige Børn og Unge på Børneafdelingen i Holbæk og otte andre kommuner i Danmark.
Projektet havde til formål at etablere et kommunalt behandlingstilbud i Stevns Kommune til børn og unge med overvægt.

Familieorienteret indsats

Metoden har haft en familieorienteret tilgang, hvor det ikke kun er barnet eller den unge, der skal ændre adfærd, men hele familien, der skal ændre livsstil.

– En familieorienteret tilgang vil sige at det ikke kun er barnet eller den unge, der skal spise anderledes, det er hele familien der skal spise som barnet. Ellers er det ikke muligt at opnå resultaterne, forklarer Stine Rehn, der oplyser, at det kun er børn som er i behandling på Stevns.

Da der er tale om børn kan man ikke tale om et gennemsnitligt vægttab, da børn jo vokser og dermed naturligt skal blive større og tage på som en del af deres naturlige udvikling.

– Som udgangspunkt forløber behandlingen så længe at barnets BMI (Body-Mass-Index) ligger over det normale område for køn og alder, det vil sige, at nogle følges i flere år.

– Vi har ikke regnet på gennemsnitligt behandlingstid, slutter Stine Rehn.

Tilbuddet fortsætter

Siden forskningsprojektets start er der næsten 200 familier fra Stevns, der har deltaget i det kommunale tilbud. Og tilbuddet fortsætter.

Familier, der har lyst til at benytte tilbuddet, kan kontakte Stevns Kommunes Sundhedspleje.
sky

 

Skriv en kommentar