(Last Updated On: 25. september 2018)

Kommunen: Ikke forurening

Det er både rimter, gedder, braser og aborrer som har måtte lade livet ved Tryggevælde Å.

Strøby Egede: Tryggevælde Å er fuld af fisk. Døde fisk, desværre.

Hele sidste uge har kommunens Teknik- og miljø-forvaltning forsøgt at finde frem til årsagen.

Beboer slog alarm

Allerede tirsdag den 11. september konstaterede Nils Jakob Nørhave fra Strøby Egede stimen af døde fisk.

Dagen efter gik kommunen i gang med at få et overblik og foretage målinger i vandet.

– Torsdag (13/9) gik jeg store dele af åen igennem på den nederste del, og enkelte andre steder opstrøms ved Strøby og ved Tingvejen. På den nederste del af åen, fra Solgårdsparken til Prambroen talte jeg omkring 30 døde fisk, fortæller Natur- & miljømedarbejder Mads Brinck Lillelund.

Åen blev gennemsejlet

Kommunens medarbejdere gennemsejlede hele åen i de efterfølgende dage, og den 17. september var der optalt 227 døde fisk, primært store rimter, men også brasen, gedder og aborre. Samme dag tog kommunen kontakt til Fiskerikontrollen. Ved slusen lå der på indersiden omtrent 200 døde fisk. Det samlede tal overstiger 500-1.000 døde fisk.

Ingen forurening

Kommunen har på intet tidspunkt kunne konstatere en forureningskilde, så der kan ifølge Mads Brinck Lillelund være tale om samspil af flere faktorer: varm sommer, lidt nedbør hen over sommeren, lukkede sluser.

Den foreløbige konklusion er, at der måske er sket “bundvending”, hvor det organiske stof i åen er blevet omsat med frigivelse af svovlbrinte til følge. Svovlbrinte er giftigt for fiskene.

– Teorien med lavt iltniveau understøttes af, at vi ikke har set særlig mange små døde fisk. De kan søge ind på lavere vand end de store, hvor iltforholdene gør at de kan overleve, siger Mads Brinck Lillelund.

Håber på regn og blæst

Teknik- og miljøforvaltningen holder fortsat øje med situationen, og håber på regn og vestenvind.

Regn vil fylde vand i åen, og vestenvind vil blæse vand ud af Køge Bugt, så sluserne åbner, og iltrigt vand opstrøms i åen kan løbe ned på den nederste del.

Seneste nyt

Der er meldinger om et større antal døde fisk i Køge Å, men her vurderes årsagen til at der er trængt saltvand ind i åen.

sky

 

Skriv en kommentar