(Last Updated On: 14. januar 2019)

I 2018 er Stevns den kommune, som har oplevet den største stigning i huspriserne, nemlig en stigning på hele 27,1 procent

Ejendomsmægler og daglig leder af danbolig på Stevns, Katrine Schou. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: 2018 var endnu et godt år for husmarkedet i Danmark. Helt nye tal fra Boligsidens Markedsindeks for hele sidste år viser, at priserne på solgte villaer og rækkehuse steg med 27,1 procent i Stevns Kommune, som dermed indtager førstepladsen over samtlige af landets øvrige 97 kommuner. I alt 69 af landets kommuner oplevede, at priserne på huse er blevet højere i løbet af 2018. Den samlede stigning for alle kommuner er fire procent.

– Hos danbolig Stevns er vi meget glade for, at den positive udvikling, som vi bestemt også har oplevet i løbet af 2018, nu har givet udslag i en flot førsteplads i den seneste offentliggjorte statistik fra boligsiden. Vi har i løbet af sidste år oplevet denne stigende positive tendens, og hvor vi tidligere primært så den positive udvikling i de større byer, spreder disse sig nu også gradvist til landområderne, fortæller ejendomsmægler og daglig leder af danbolig i Store Heddinge, Katrine Schou.

Stor variation

Katrine Schou understreger dog, at der fortsat er endog meget store forskelle i priserne, stigningerne og liggetiderne i de forskellige geografiske områder af Stevns kommune.

Hun oplyser, at det fortsat er den massive udvikling i den nordligste del af kommunen – nærmere betegnet området ved Strøby Egede med postnummeret 4600 Køge – som har den største indvirkning på de gennemsnitlige kvadratmeterpriser.

– Vi oplever meget stor efterspørgsel efter ”det traditionelle parcelhus” – og dette i alle kommunens større byer, som Store Heddinge, Rødvig, Hårlev, Strøby Egede men også i landsbyer som eksempelvis Hellested. På landet er det primært de små landsteder med mulighed for hobby dyrehold med gode udbygninger og gerne et jordtilliggende på min 2 hektar som der pt er efterspørgsel efter. Og så er der allerede nu efterspørgsel efter sommerhuse i Rødvig og ved Strøby strand – det er lidt tidligere end normalt, og vi anbefaler derfor dem, som ønsker at sælge deres sommerhus, at få besøg af en ejendomsmægler allerede nu, siger Katrine Schou.

Størst stigning i yderområder

I top fem er udover Stevns også kommunerne Tønder, Ringkøbing-Skjern, Odsherred og Norddjurs.

– Det er en klar tendens, at priserne stiger mest i yderområderne. Det skyldes dels, at de seneste års høje vækst i de store byer nu har spredt sig så meget, at det kommer hele landet til gavn. Dels har det rod i højkonjunkturen og den lave arbejdsløshed, der gør folks mobilitet større end i nedgangstider. Alt i alt kan vi i nøgletallene spore gode vibrationer på boligmarkedet, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.dk.

Priserne steg i 69 og faldt i 15 kommuner i 2018, mens de i 14 kommuner, var enten uændrede (+/- 1 procent), eller der var for få handler at lave statistik på.
rmh

Udvikling i huspriser 2018

Top fem kommuner – tallet i parentes er den gennemsnitlige kvadratmeterpris i 4. kvartal 2018:

  • Stevns: 27,1 procent (12.170 kr.)
  • Tønder: 27,0 procent (5.074 kr.)
  • Ringkøbing-Skjern: 20,5 procent (7.521 kr.)
  • Odsherred: 19,8 procent (8.532 kr.)
  • Norddjurs: 17,3 procent (7.384 kr.)

Nabokommunernes placering:

  • Faxe ligger på plads nummer 24: 8,2 procent (10.584 kr.)
  • Køge ligger på plads nummer 30: 7,6 procent (17.964 kr.)

Bundplacering:

  • Thisted ligger i bunden på plads nummer 91: -19,5% (6.089 kr.)

Syv kommuner mangler i statistikken, idet der har været for få handler at lave statistik på.

Kilde: boligsiden.dk

Skriv en kommentar