(Last Updated On: 14. maj 2019)

Stadig uvist hvornår kirken genåbner

Sagen om Strøby Kirke har været rejst flere gange mellem menighedsrådet, Tryggevælde Provsti og Roskilde Stift, her personificeret af formand John E. Hansen, biskop Peter Fischer-Møller og provst Erhard Schulte Westenberg ved et møde i marts 2018 i Strøby. (Foto: Klaus Slavensky)

 

 

Strøby: Strøby Kirke står lukket og slukket på fjerde år, siden der i foråret 2015 blev konstateret skimmelsvamp, personalet sendt hjem og kirkebygningen lukket for offentligheden.

Den lukkede kirke

Tallet fire er ikke ukendt i kristendommen, idet der foruden treenigheden, Faderen, Sønnen og Helligånden, som henviser til det guddommelige, også medtages tallet fire, som repræsenterer det menneskelige.

Og det er måske dette sidste fænomen, som spiller en rolle i den langsommelige sag om den lukkede kirke.

– Jeg er holdt op med at sætte dato på. Der vil tidligt ske noget i foråret 2019, sagde provst Erhard Westenberg til Stevnsbladet i oktober 2018.

Fundamentale problemer

I dag siger provsten til Stevnsbladet, at “der er lys forude”.

– Der er blevet foretaget en række prøvegravninger, som er krævet af Roskilde Stifts konsulenter, forklarer Erhard Westenberg, der fortæller er, at den historiske kirke er blevet ombygget og tilbygget på forskellige tidspunkter, hvorfor det er vanskeligt at finde ud af hvor det oprindelige gulv ligger.

– Der er spring på op til en halv meter på de forskellige fundamenter.

Netop fundamenterne spiller en væsentlig rolle, idet indsivende vand formodes at være årsag til skaden med skimmelsvamp.

– Nu skal vi bare have det sidste på plads. Jeg afventer en projektrapport fra arkitekten, som skal godkendes i Roskilde Stift. Alle kender sagen, så jeg håber det kan klares hurtigt, lyder det fra provst Westernberg, som stadig ikke tør sætte dato på.

Kirke fra år 1150

Det vil formanden for kirkens menighedsråd, John E. Hansen heller ikke, men han oplyser, at der arbejdes med “udenomsarbejdet”.

– Den værste kilde til vand kommer udefra, og der har været forskellige konsulenter på opgaven, og nogle vil grave til sokkelbund, men det værste er, at nogle af sokkelstene står i jord, for sådan byggede man dengang i den romerske og gotiske periode omkring 1150, forklarer John E. Hansen og tilføjer, at det er menighedsrådets værste problem.

Millioner er afsat

Hverken menighedsrådsformanden eller provsten mener, at økonomien er et problem i renoveringsprojektet.

Det er ikke muligt at få oplyst hvor mange penge, som er blevet brugt på diverse projekter.

Men der har været rejst kritik af økonomien, i forsøget på at renovere kirken, og projektforslag, der startede på 20 mio. kroner er endt på under otte millioner, mens kirkegængerne i Strøby har fået meget lidt for deres kirkeskat. Både gudstjenester og arrangementer har været henvist til Kirkeladen og andre stevnske kirker.

Menighedsrådsformand John E. Hansen håber, at “udenomsarbejdet” kan tilendebringes hen over sommeren.

– Det er mit store ønske. Derefter kan vi tage fat på den indvendige istandsættelse. Det er projekt nummer syv, som vi arbejder på nu, siger han.

De syv hellige tal

Syv er meget passende også et helligt tal.

Gud skabte som bekendt jorden på seks dage og hvilede på den syvende og fuldendte således værket. Den første sætning i Bibelen består af netop syv ord. Der er den syvarmede lysestage, og den katolske kirke har syv sakramenter. Og så er der naturligvis de syv dødssynder, men ingen af disse handler om trægheden med Strøby Kirke.

Det skulle da lige være “dovenskab”, men det er trods de fire års ørkenvandring, mere den modsatte dyd, indsatsvilje, som har præget engagementet i at få Strøby Kirke genåbnet.

sky

Denne meddelelse har siddet i kirketavlen siden 2015.

Skriv en kommentar