(Last Updated On: 14. marts 2019)

Hårlev: Med vedtagelsen af Budget 2019 blev der i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til etableringen af et iværksætterhotel og iværksættermiljø i Hårlev.

På seneste kommunalbestyrelsesmøde blev anlægsbevillingen på de 500.000 kr. frigivet, således at arbejdet med at indrette nyt iværksætterhotel ved Hårlev Bibliotek nu kan gå i gang.

Det nye arbejdsmiljø for iværksættere bliver indrettet ved Hårlev Bibliotek, i det der tidligere har været bogdepot og garage for bogbussen. Her skal nu etableres 10 kontorarbejdspladser – de 8 i et fælleskontor på i alt 58 kvadratmeter, mens to vil være på enkeltkontorer på henholdsvis 9 og 13 kvadratmeter.

– Vi har i Stevns Kommune et biblioteksvæsen med rigtig godt liv i og med mod på at tage andre udfordringer op end de klassiske biblioteksopgaver. Modsat andre kommuner oplever vores biblioteker stigende besøgstal, indledte udvalgsformand for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (K), da han indledte sagspunktet for de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kommunal eller privat opgave?

For at benytte kontorpladserne og de øvrige faciliteter i iværksætterhotellet, skal brugerne betale en månedlig leje. Der er fra år 2020 indarbejdet en forventet nettoindtægt fra iværksættermiljøet på 120.000 kroner i kommunens budget. Beregninger foretaget af forvaltningen viser, at nettoindtægt på de 120.000 kroner kræver en udlejningsgrad på 78 procent.

– Iværksætterhotellet vil tjene sig selv ind igen, det er en investering i at skabe flere arbejdspladser til kommuner, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen, og han understregede samtidig, at det ikke er et tiltag, som kommunen skal tjene penge på.

Dansk Folkepartis to medlemmer stemte imod med den begrundelse, at de ikke er en del af budgetforliget.

Også Nyt Stevns’ to medlemmer stemte imod, idet de mener, at det ikke er en kommunal men en privat opgave at drive et iværksætterhotel.

En argumentation, som bl.a. Bjarne Nielsen (V) erklærede sig uenig i:

– Vi er i en fantastisk heldig situation med et biblioteksvæsen, der blomstrer. At vi så samtidig kan skabe arbejdspladser og iværksætteri, er da kun godt. Og hvis det ikke er en kommunal opgave, så ved jeg snart ikke, sagde han.

Et ønske fra erhvervslivet

Behovet for faciliteter til iværksættere var et af de punkter, som politikerne tog med sig hjem fra Erhvervstræf’ 18, som Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd afholdt i Snurretoppen i januar sidste år.

Samme input har borgmester Anette Mortensen (V) fået med hjem fra flere af de virksomhedsbesøg hun har været rundt på, siden hun tiltrådte som borgmester:

– Mine besøg har bekræftet mig i, at der er en stor virketrang på Stevns og ikke mindst lyst til at tænke kreativt og starte nyt. Det skal vi være klar til at hjælpe med, for det skal ikke være de ydre rammer, som forhindrer driftige stevnsboere i at prøve sig selv af med egen virksomhed, udtaler borgmester Anette Mortensen.

Er man interesseret i en plads i iværksættermiljøet, kan Stevns Erhvervsråd kontaktes.
rmh

 

Tidsplan for iværksætterhotel:

Stevns Kommune etablerer iværksætterhotellet i løbet af 2019 med udgangspunkt i denne tidsplan:

  • Februar – Kommunalbestyrelsen frigiver rådighedsbeløbet
  • April/maj – Bygningsarbejdet sættes i gang
  • August – Bygningsarbejdet afsluttes
  • August/September – Indretning af kontormiljøer
  • September – Officiel indvielse
  • Oktober – Iværksætterhotellet er i drift

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar