(Last Updated On: 11. februar 2019)

Stor ros til bestyrelsen i Strøby Egede vandværk for beslutningen om forbrugernes ja eller nej til blødt vand i hanerne.

Den valgte metode for blødgøring af vandet ved hjælp af ionbytning er det helt rigtige valg.

Jeg har siden 1975 i eget firma ved navn HOH Vandteknik, nu BWT Technology, beskæftiget mig med denne gamle og kendte metode.

I 1997 flyttede familien ind i vores nybyggede hus på Kystvejen, og ved denne lejlighed blev der installeret et blødgøringsanlæg, da vi ønskede at bringe de dengang 20 oh (hårdhedsgrader) ned på et lavere niveau for at hindre de skadelige kalkaflejringer på vaskemaskine, opvaskemaskine, bruser, vandhaner, blandingsbatterier, varmtvandsbeholder, kaffemaskine samt øvrige VVS-installationer. I tilgift fik vi blødere vasketøj og ikke mindst et lavere forbrug af rengøringsmidler herunder også vaskepulver og skyllemiddel.

I de nu foreløbige 22 år har der ikke været reparation eller udskiftning af disse komponenter, det taler for sig selv – kaffe, the og vandet smager udmærket stadigvæk.

Blødt eller hårdt vand defineres på følgende måde:

Blødt vand = 4-8 oh, Hårdt vand = 18 – 24 oh, Meget hårdt vand 24 – 30 oh.

Vandprøver fra Strøby Egede Vandværk er pr. 4 februar 2019 oplyst til 23 oh, altså tæt på ’Meget hårdt vand’.

Vandværket har besluttet at reducere hårdheden til 10 oh, altså en væsentlig reduktion af det hårde vand.

Det skal dog anbefales at bypasse med råvand ned til mellem 4-8 oh, for i dette område udfælles kalken ikke mærkbart, og kalken er tilstede for bevarelse af smagen.

I regeneringsprocessen vil der være overskydende brine (saltvand), der tilføres skyllevandet, som er brugt til returskyldning af eksisterende sandfilter inden det udledes til Tryggevælde Å. Derved er der ingen forurening, snarere tværtimod.

Prisen på 5 kr. pr. 1000 liter er højt sat, vil sandsynligvis lande på 2,50 kr.

Carsten Myler
Kystvejen 42
Strøby Egede

Skriv en kommentar