(Last Updated On: 18. marts 2019)

Strøby Egede: Det blev et overvældende ja tak til blødt vand, og nej til at kalken fortsat ødelægger vandkedler, opvaskemaskiner og laver striber på tøjet.

I februar måned sendte Strøby Egede Vandværks bestyrelse spørgsmålet om reduktion af kalk gennem blødgøring af vandet til urafstemning.

Dobbelt så mange ja

Der var 60,3 pct. af de 2.300 andelshavere i Strøby Egede Vandværk som stemte.

Heraf stemte 67,1 procent for blødt vand, og 32,9 imod, og dermed var der mere end halvdelen af værkets andelshavere, som sagde ja til at reducerer kalken i drikkevandet gennem blødgøring af vandet.

Stevns i top

Formanden for vandværkets bestyrelse Hans Grøn, siger til Stevnsbladet, at først skal generalforsamlingen den 24. april overstås, før bestyrelsen vil sætte processen i gang.

– Vi skal kontakte de forskellige myndigheder, og der kan gå flere år før det bløde vand kommer ud af hanerne. Men vi arbejder så hurtigt, som vi kan, siger Hans Grøn.

Ifølge Hans Grøn er der kun fem anlæg med blødt vand i Danmark, og når Strøby Egede Vandværk omlægger driften, så vil der med Store Heddinge, som indførte blødt vand i 2017, være hele to vandværker på Stevns med blødt vand.

Kræver flere godkendelser

Stevns Kommunes natur- og miljømedarbejder Sanne Bagge Petersen fortæller til Stevnsbladet, at vandværket først skal sende en ansøgning om ændring af driften før kommunen vil give en tilladelse.

– Ansøgninger skal indeholde noget konkret om vandtypeanlæg, og så starter en høringsfase, hvor bl.a. Styrelsen for Patientsikkerhed skal vurdere projektet, siger

Sanne Bagge Petersen, som tilføjer, at det afhænger af vandværket hvornår processen kan gå i gang.

– Derefter skal der igangsættes prøveforløb med driften, og der er jo ikke så mange anlæg i Danmark, hvor der kan hentes erfaringer.
Sanne Bagge Petersen henviser dog til, at Store Heddinge, der var det første private vandværk, som fik blødt vand, klarede omlægningen på et års tid efter godkendelse.
sky

Skriv en kommentar