(Last Updated On: 5. oktober 2018)

Igennem de sidste seks år, hvor Cafe Stevnen har eksisteret, er det blevet meget tydeligt for mig, at rigtig mange mennesker er blevet hjulpet videre. Derved har kommunen sparet rigtig mange penge.

Hjemløse er hjulpet, så de kunne komme videre og få tag over hovedet, sygdomsramte har fundet støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet igen, og mennesker, der har mistet sin ægtefælle efter mange år, har fundet støtte i et fælleskab, så de ikke har opgivet men har valgt livet. Arbejdsløse har fået opbygget deres selvtillid/selvværd, og er kommet tilbage til arbejdsmarkedet, (alle) enlige og ensomme kan spise sammen med andre og derved skabe netværk, udsatte får et “pusterum”, da alle er lige – og alle bliver mødt med respekt og en stor omsorg. Tilflyttere finder fællesskab og skaber netværk i Cafe Stevnen, flygtninge har fået mod på uddannelse og udviklet sproglige kompetencer. I Cafe Stevnen er der simpelthen hjerterum.

Og hvad med de mange frivillige, der løfter i flok, udfører mange funktioner og støtter op om de forskellige tiltag i et fælleskab – dag efter dag. Cafe Stevnen er nærmest blevet et medborgerhus på Stevns – hvor frivilligheden blomstrer og mennesker, selvhjælpsgrupper og foreninger dagligt mødes. Samtidig er der også andre tilbud, såsom gratis gældsrådgivning mm.

Og ja, hvem havde dog regnet med, at der var behov for et socialt værested i vores lille by på Stevns. Jeg har været frivillig og har været en del af huset, næsten lige siden cafeen åbnede døren for seks år siden. Det er meget tydeligt for mig, at Cafe Stevnen har en kæmpe betydning for rigtig mange mennesker, ikke mindst mig selv.

Det handler jo om menneskers livskvalitet og om at mestre livet på bedste vis. Efter min mening er vi alle “udsatte”, når vi bliver født. Det kan ramme alle; i form af arbejdsløshed, langvarig eller kronisk sygdom, død, skilsmisse, boligmangel, økonomiske problemer, misbrug, manglende familie, netværk mm.

Jeg forstår ikke, at politikere i kommunen kan blive enige om at beskære tilskuddet.

Jette Holm Hansen
Nørregade 11a
Store Heddinge

Skriv en kommentar