(Last Updated On: 19. marts 2019)

Kære Lene og Bent

Vi er noget overraskede over jeres fortsatte angreb på vores nystartede, nyskabende iværksættervirksomhed, som vi fra mange sider har mødt særdeles positive tilkendegivelser på.

Jævnfør telefonsamtale, hvor vi kontaktede jer for at afklare bevæggrunden for jeres noget aggressive udfald mod os, var beskeden fra jer, at hvis vi bare havde annonceret med navngivningsfest og ikke kun navngivning, ville I ikke have haft indvendinger imod vores forehavende. Undskyld, er vi så ikke nede i petitesserne – undrer om ikke I skulle søge anden tidsadspredelse.

Så kære Lene og Bent, vi er ret sikre på, at målgruppen, som er børnefamilier – og som I sikkert ikke er en del af – forstår vores koncept. Et koncept, der for øvrigt er ganske populært i England og Norge.

Om familierne efterfølgende vælger at indtage frokost eller middag er ganske frit valg. Vi tilbyder bare at arrangere det hos Traktørstedet Bøgeskoven, idet vi arbejder for at øge omsætningen på Stevns.

Men det frie valg, både med hensyn til at benytte os og efterfølgende spisning, er de enkeltes frie valg.

Med venlig hilsen

Grethe Ahrensbach
og

Mogens Haugaard Nielsen

Skriv en kommentar