(Last Updated On: 28. januar 2019)

Gruppeformand Mikkel Lundemann Rasmussen.

Rødvig: – Der er kommet ro på den politiske situation i Stevns Kommune, og det har været meget tiltrængt. I virkeligheden var det nok – hvis jeg skal vælge – den største politiske mærkesag for os, og den er jeg glad for, at vi har kunnet bidrage til.

Sådan sagde gruppeformand Mikkel Lundemann Rasmussen i sin politiske beretning til den konservative generalforsamling.

Her takkede han medlemmerne af partiet for den politiske opbakning gennem året – uagtet, at formanden: Lasse Olsen kort forinden var blevet væltet med kritik fra sine modstandere for, at bestyrelsen ikke havde bakket netop gruppeformanden godt nok op i det politiske arbejde.

Mikkel Lundemann Rasmussen roste også samarbejdet mellem flertalsgruppens partier og de partier, der er repræsenteret i hans eget politiske udvalg: Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme. Det gælder ud over flertalsgruppen også Enhedslisten.

I sin beretning gennemgik gruppeformanden nogle af de vigtigste begivenheder i det første år af valgperioden. Den politiske aftale om plejecenterplanen, der bevarer almene pladser i alle fire udviklingsbyer, fondsbevillingen på 80 millioner kroner til et nyt besøgscenter for verdensarven i Boesdal Kalkbrud, vedtagelsen af »den mest ambitiøse erhvervspolitik nogensinde« og startskuddet for en ny kulturpolitik blev nævnt som nogle af årets højdepunkter.

I 2019 starter arbejdet med at bygge en Stevnshal, men i øvrigt byder året på to store udfordringer:

– Den første bliver at få et nyt beredskab op at stå. Det er kompliceret stof, som kræver tid, hvis det skal gøres ordentligt – og det skal det.

– En anden af de helt store udfordringer er det stigende antal ældre over 80 år. Det presser kommunens økonomi og kræver stor bevågenhed, hvis ikke økonomien skal løbe fra os. Det betyder også, at vi skal vende hver en krone for, at vi kan opretholde samme serviceniveau som nu, og det arbejde er flertalsgruppen startet på, sagde Mikkel Lundemann Rasmussen.

Skriv en kommentar